แค่ใช้ JustGrab ก็มีสิทธิ์ได้ iPhone 12 ไปครอง!

แค่ใช้ JustGrab ก็มีสิทธิ์ได้ iPhone 12 ไปครอง!

เดินทางเข้าสู่เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีนี้ JustGrab ก็ใจดี๊ดี แจก iPhone 12 ความจุ 128 GB พร้อมอะแดปเตอร์ขนาด 20 วัตต์ ฉลองเทศกาลส่งท้ายปี แจก 2 เครื่อง ตลอด 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 ธันวาคม 2563

เป็นเจ้าของง่ายๆ เพียงคุณเรียกบริการ JustGrab พร้อมใส่รหัส ‘GRAB12’ ครบ 2 ครั้ง
ผู้ที่ใช้รหัสเป็นลำดับที่ 1,212 ของแต่ละสัปดาห์ ก็รับรางวัลไปครองเลย

โดยกิจกรรมีขึ้นทั้งหมด 2 รอบ

 • รอบที่ 1 : 7 – 13 ธ.ค. 2563
  แจก iPhone 12 ความจุ 128GB สีน้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 1 ชิ้น สำหรับผู้ที่ใช้บริการ JustGrab พร้อมใส่รหัสส่วนลด ‘GRAB12’ ครบ 2 ครั้ง เป็นลำดับที่ 1,212 ระหว่างวันที่ 7 – 13 ธ.ค. 2563
 • รอบที่ 2 : 14 – 20 ธ.ค. 2563
  แจก iPhone 12 ความจุ 128GB สีเขียว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 1 ชิ้น สำหรับผู้ที่ใช้บริการ JustGrab พร้อมใส่รหัสส่วนลด ‘GRAB12’ ครบ 2 ครั้ง เป็นลำดับที่ 1,212 ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Grab
รอบที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2563 และ รอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 ธ.ค. 2563

สามารถใส่รหัสเพื่อร่วมกิจกรรมได้ในทุกจังหวัดที่ JustGrab เปิดให้บริการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ประกาศผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 13 ธ.ค. 2563

‘คุณ John 098-252-9XXX’

ประกาศผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธ.ค. 2563

‘คุณ Pav G. 064-235-1XXX’


 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอป Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุด้านล่าง เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล
  • รอบที่ 1 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 23.59 น.
  • รอบที่ 2 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 23.59 น.
 • เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในระยะเวลา ดังนี้
  • รอบที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 2563
  • รอบที่ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 2563
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
 • รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อบริษัทกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และ บริษัทฯสงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

 • The winners must contact back by sending an email with 1) name 2) telephone number 3) signed copy of ID card or passport and 4) a screenshot of user profile page in Grab app to campaign.th@grabtaxi.com to claim the prize. Failure to do so, it would be considered as the prize rejected.
  • 1st round: must confirm within Thursday, 17 Dec 2020, 23.59 hrs.
  • 2nd round: must confirm within Thursday, 24 Dec 2020, 23.59 hrs.
 • After receiving the email, Grab will contact back to provide further information.
  • 1st round: Friday, 18 Dec 2020
  • 2nd round: Friday, 25 Dec 2020
 • The winners (both THAI and FOREIGNER) who win the prizes worth THB 1,000 and above must pay a withholding tax for 5% of the value of the prizes. The foreigner must also provide 13-digit Tax Identification numbers issued in Thailand in order to receive documents for Tax Filing process in Thailand. If there is no 13-digit number, the company reserves the right not to issue the document for the respective user.
 • The prizes cannot be refunded, exchanged, transferred or redeemed for cash.
 • If the prize is not awarded to anybody, Grab will keep it for the next campaign.
 • All employees (both permanent and fixed term contract) of Company, family members of the employees of Company and/or advertisement representative of the campaign are not eligible to participate in this campaign.
 • Company reserves the right not to compensate the points in any cases.
 • Images used in Grab application is for advertising purposes only.
 • Should there be any suspected and/or fraudulent activity, the company reserves the right to refuse and void the privilege.
 • Company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.