[สิทธิ์เดือนพฤศจิกายน 2563 นี้เต็มแล้ว]รีวอร์ดได้ x10 อภิสิทธิ์แด่ผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum

[สิทธิ์เดือนพฤศจิกายน 2563 เต็มแล้ว]
เพลิดเพลินได้ตลอดปี 2563 แด่ผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum โดยเฉพาะ

ขอมอบคะแนน GrabRewards ให้คุณ x10 เมื่อใช้ Grab และจ่ายด้วย บัตรเครดิต JCB Platinum*

สิทธิพิเศษนี้สำหรับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabVan, GrabCar Luxe, GrabBike (Win), GrabExpress และ GrabFood

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563
รีบผูกบัตรกับแอป Grab แล้วใช้เลย!

*เงื่อนไขฯ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขและข้อตกลง
1. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabVan, GrabCar Luxe, GrabBike (Win), GrabExpress และ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้ใช้ต้องเลือกชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum ก่อนทำการเรียกใช้บริการ เท่านั้น
3. คะแนน GrabRewards คุณ x10 จะถูกคิดจากค่าบริการหลังหักส่วนลด
4. ระดับของ GrabRewards (Silver/ Gold/ Platinum) จะไม่ถูกนำมาคำนวนในส่วนของ คะแนนคูณ 10 ที่ได้จากการใช้บัตร JCB
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต JCB ระดับ Platinum ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
6. คะแนน GrabRewards พิเศษจะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ
7. รายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (เวลา 00.00 น.) จนถึง 31 ธันวาคม 2563 (เวลา 23.59 น.)
8. คะแนนพิเศษที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปคำนวณเพื่อปรับเลื่อนสถานะสมาชิก GrabRewards ได้
9. คะแนน GrabRewards พิเศษ มีจำนวนจำกัดต่อเดือน ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนตามลำดับก่อนหลัง ในกรณีที่ GrabRewards พิเศษหมดแล้ว ลูกค้าจะได้เฉพาะคะแนน GrabRewards ปกติ
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ถือบัตรเครดิตตกลงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ
11. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ Grab ที่เบอร์ 02-021-2525