สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร JCB

เรียก Grab เมื่อไร อย่าลืมจ่ายด้วย GrabPay!
เพราะคุณมีรหัสส่วนลด Grab อยู่ในมือ!

ทุกผู้ใช้ รับส่วนลด 70 บาท (2 ครั้ง / เดือน)
ใส่รหัส: JCB70
เมื่อผูกบัตร JCB และจ่ายผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe, GrabSUV, GrabCar Premium, GrabVan, GrabTaxi และ GrabExpress (Car)
ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 2562 – 31 พ.ค. 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ผู้ถือบัตร JCB รับส่วนลด 70 บาท สูงสุด 2 ครั้งต่อเดือน เมื่อใส่รหัสส่วนลด JCB70 และชำระค่าบริการ Grab ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต JCB ที่ร่วมรายการและออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว – ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
  • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Luxe, GrabSUV, GrabCar Premium, GrabVan, GrabTaxi และ GrabExpress (Car) เท่านั้น รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabFood, GrabBike (Win), GrabExpress (Bike) และการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
  • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
  • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • GRAB และ JCB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และใน กรณีที่มีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทและ JCB ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500