โปรโมชันสุดพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรไอซีบีซี (ไทย)

จะเดินทาง หรือสั่งอาหารมากิน ก็ฟินกับส่วนลด
เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

💳 บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) 💳

นั่ง Grab ลด 100 บาท*
ใส่รหัส ICBCRIDE
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 150 บาท)

สั่ง GrabFood ลด 100 บาท*
ใส่รหัส ICBCFOOD
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 300 บาท)

💳 บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ 💳

นั่ง Grab ลด 100 บาท*
ใส่รหัส HORORIDE
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 150 บาท)

สั่ง GrabFood ลด 100 บาท*
ใส่รหัส HOROFOOD
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 300 บาท)

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค 2564

ใช้ได้กับบริการเรียก JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า
ใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)/บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลงรหัส ICBCRIDE
1. ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCRIDE” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน
โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น
2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
3. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
4. จำกัดสูงสุด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน และจำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 200สิทธิ์/เดือน สำหรับบัตรบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) เท่านั้นและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
5. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของ Grab ได้
6. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) เท่านั้น
7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า
ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
8. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อตกลงรหัส ICBCFOOD
1. ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน
โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
2. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
3. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการเท่านั้น
4. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
5. จำกัดสูงสุด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน และจำกัดการรับส่วนลด 400 สิทธิ์/เดือน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ไหนจะหมดก่อน สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)เท่านั้น สงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
6. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของ Grab ได้
7. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
8. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า
ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
9. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อตกลงรหัส HORORIDE
1. ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “HORORIDE” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน
โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น
2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
3. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
4. จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 200สิทธิ์/ เดือน สำหรับบัตรบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) เท่านั้นและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
5. ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ของ Grab ได้
6. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น
7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า
ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
8. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อตกลงรหัส HOROFOOD

  1. ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “HOROFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
  2. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
  3. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการเท่านั้น
  4. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
  5. จำกัดการรับส่วนลด 300  สิทธิ์/เดือน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ไหนจะหมดก่อน สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น สงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
  6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Grab ได้
  7. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น 
  8. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  9. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/