เดินทางจ่ายสบาย สั่ง GrabFood สบายกระเป๋า เพียงจ่ายด้วยบัตรเครดิตไอซีบี (ไทย) ผ่าน GrabPay

คุ้มเดินทาง หรือคุ้มอร่อยได้ทุกที่ใครมีบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)
และบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ มีเฮแน่นอน

เพราะไม่ว่าจะเดินทาง หรือสั่งอาหารมากิน ก็คุ้มฟินสุดๆ กับ ส่วนลดพิเศษ

เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

🚗 รับส่วนลด 60 บาท* สำหรับ Transport services
ใส่รหัส ICBCRIDE
สำหรับยอดขั้นต่ำ 150 บาท
(จำกัด 2 ครั้ง/เดือน/ผู้ใช้ และสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 502 สิทธิ์เท่านั้น)

🍔 รับส่วนลด 60 บาท* บน GrabFood
ใส่รหัส ICBCFOOD
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
(จำกัด 3 ครั้ง/เดือน/ผู้ใช้ และสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 4,500 สิทธิ์เท่านั้น)

เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์

🚗 รับส่วนลด 60 บาท* สำหรับ Transport services
ใส่รหัส HORORIDE
สำหรับยอดขั้นต่ำ 150 บาท
(จำกัด 2 ครั้ง/เดือน/ผู้ใช้ และสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 408 สิทธิ์เท่านั้น)

🍔 รับส่วนลด 60 บาท* บน GrabFood
ใส่รหัส HOROFOOD
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
(จำกัด 4 ครั้ง/เดือน/ผู้ใช้ และสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 1,260 สิทธิ์เท่านั้น)

🗓️ ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
สิทธิพิเศษแบบนี้ มีเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) และบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


เงื่อนไข GrabFood:
• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล หรือยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 60 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ข้างต้นก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น โดยจำกัด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน
• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 60 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “HOROFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น โดยจำกัด 6 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน
• ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
• รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
• จำกัดการรับส่วนลด 4,500 สิทธิ์/แคมเปญ สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล และยูเนี่ยนเพย์ และจำกัดการรับส่วนลด 1,260 สิทธิ์/แคมเปญ สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ โดยสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ไหนจะหมดก่อน
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Grab ได้
• ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
• Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/ หรือ ICBC (Thai) Call Center โทร 02-629-5588

เงื่อนไข Grab Transport :
• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล หรือยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลด 60 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCRIDE” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ข้างต้นก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น โดยจำกัด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน

• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดค่ามูลค่า 60 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “HORORIDE” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ ก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น โดยจำกัด 6 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน
• รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
• รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
• จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 502 สิทธิ์/แคมเปญ สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล และยูเนี่ยนเพย์ และจำกัดการรับส่วนลด 408 สิทธิ์/แคมเปญ สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Grab ได้
• ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
• Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
• ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/ หรือ ICBC (Thai) Call Center โทร 02-629-5588