รีบแลกเลย! GrabRewards แจก Huawei P30 Pro ถึง 5 สัปดาห์

เตรียมตัวให้พร้อม แค่แลกคะแนน ก็อาจได้ Huawei P30 Pro ไปครอง! GrabRewards จัดให้ เอาใจผู้ใช้ Grab แจกถึง 5 สัปดาห์

 • ง่ายๆ เพียงไปที่แอปฯ Grab เลือกเมนู GrabRewards แถบ Limited Edition (รูปแบบจำกัด) ใช้ 100 คะแนนกดแลกสิทธิ์
 • ผู้แลกสิทธิ์ลำดับที่ 1,330 ของแต่ละสัปดาห์รับ Huawei P30 Pro กลับบ้านได้เลย
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้ระดับ Platinum และ Gold จะแลกกี่ครั้งก็ได้ รีบเลย!
 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. ถึง 12 พ.ค. 2562

โดยในแต่ละสัปดาห์มีระยะเวลาในการร่วมสนุก ดังนี้:

 • สัปดาห์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 เม.. 2562
 • สัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 เม.. 2562
 • สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 -28 เม.. 2562
 • สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 29 เม.. – 5 .. 2562
 • สัปดาห์ที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 .. 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกๆ วันพุธ ทาง Facebook ของ Grab

 • เครื่องที่ 1 : 17 เม.ย. 2562
 • เครื่องที่ 2 : 24 เม.ย. 2562
 • เครื่องที่ 3 : 1 พ.ค. 2562
 • เครื่องที่ 4 : 8 พ.ค. 2562
 • เครื่องที่ 5 : 15 พ.ค. 2562

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม GrabRewards – Huawei P30 Pro Giveaway

ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด (“บริษัท”)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการสถานะแพลทินัมและโกลด์ใช้ 100 คะแนนในการเข้าร่วม
 2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 3. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

 1. ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 เม.ย. 2562
 2. ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 เม.ย. 2562
 3. ช่วงเวลาที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 -28 เม.ย. 2562
 4. ช่วงเวลาที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562
 5. ช่วงเวลาที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พ.ค. 2562

เงื่อนไขของการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล :

 1. เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. เป็นผู้ที่ทำการแลกสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด โดยผู้ที่ทำการแลกสิทธิ์ลำดับที่ 1,330 ของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนไว้เบื้องต้นคือผู้โชคดีได้รับรางวัล สงวนสิทธิ์ผู้โชคดี 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 3. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัล :โทรศัพท์มือถือ Huawei P30 Pro มูลค่ารางวัลละ 31,990 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 159,9950 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัล :

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลบน www.facebook.com/grabth (เพจ GrabTH) โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้

 1. เครื่องที่ 1 : 17 เม.ย. 2562
 2. เครื่องที่ 2 : 24 เม.ย. 2562
 3. เครื่องที่ 3 : 1 พ.ค. 2562
 4. เครื่องที่ 4 : 8 พ.ค. 2562
 5. เครื่องที่ 5 : 15 พ.ค. 2562

ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลโดยส่งข้อความมาที่ Inbox ของเพจ GrabTH ได้ทันทีหลังจากที่ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ระหว่างวันประกาศผลในแต่ละรอบ และนับจากวันประกาศผลไปอีก 7 วัน เช่น ประกาศผลเครื่องที่ 1 วันที่ 17 เมษายน 2562 จะต้องติดต่อเข้ารับของรางวัลภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยบริษัทจะใช้บัญชีของเพจ GrabTH ติดต่อกลับไปเท่านั้นไม่มีการติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางบัญชีบุคคลทั่วไป หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

เงื่อนไขการรับรางวัล : ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะได้รับอีเมลส่งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

โดยผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ว่าจะมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
 2. แสดงข้อความที่บริษัทส่งไปแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล

ในกรณีที่ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตนเอง นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอํานาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรอง

ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของแต่ละระยะเวลา ณ ที่ทำการบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ชั้น 19 591 ถนนสุขุมวิท ซอย 33 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด นักขัตฤกษ์

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลกิการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทําให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้โชคดีคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สิทธิของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ : คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ