วิธีการตรวจสอบและใช้โปรโมชันของ GrabFood

อร่อยได้ง่าย ๆ …ใน 8 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 : กดปุ่มในวงกลมสีเขียวเพื่อเข้าสู่หน้าส่วนบุคคล

ขั้นที่ 2 :เลือกแถบ notifications เพื่อดูรหัสส่วนลด

ขั้นที่ 3 :เลือกรหัสส่วนลดที่สนใจ

ขั้นที่ 4 :จำชื่อรหัสส่วนลด และกด Order Now เพื่อเริ่มต้นการสั่งอาหาร

ขั้นที่ 5 :เลือกร้านอาหารจากหน้า Food

ขั้นที่ 6 :เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ

ขั้นที่ 7 :ดูสรุปเมนูและราคาในตะกร้า และ กดคำว่า Promo ในวงสีเขียวเพื่อใส่รหัสส่วนลด

ขั้นที่ 8 :ใส่รหัสส่วนลดแล้วกด confirm แล้วกด place order เพื่อสั่งอาหาร