วิธีการเปิด GrabPay Wallet

วีธีการเปิด GrabPay Wallet (สำหรับผู้ที่มี K Plus เท่านั้น)