ขอปรับอัตราค่าเรียก GrabTaxi ใหม่ เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้น

 

เพื่อกระตุ้นให้คนขับเข้ามาในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้แท็กซี่สูง และการจราจรหนาแน่น
(ค่าเรียกที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจะเป็นของคนขับ)

กรุณาตรวจสอบ “ค่าเรียก” ซึ่งอยู่ใต้ตัวเลขการประมาณค่าโดยสารก่อนทำการจองรถ
ค่าเรียกจะอยู่ในช่วง ฿20  

ทั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งให้คุณได้รับประสบการณ์ในการเดินทางที่สะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้