ทัวร์สบายรอบเชียงใหม่ กี่ที่ก็ได้ใน 1 วัน ด้วย GrabRent

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ อย่างสะดวกสบายด้วย GrabRent  

บริการรถให้เช่าพร้อมคนขับแบบรายชม.

ให้คุณเดินทางไปกี่ที่ก็ได้เริ่มต้นที่ราคาเดียว 

โดยคุณสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างง่ายดาย ด้วยแอปฯ Grab

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้ GrabRent :

*ผู้โดยสารจะต้องเรียกรถล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ช.ม. ก่อนการเดินทาง

*สามารถชำระได้ทั้งเงินสดและผ่านระบบ GrabPay

*หากผู้โดยสารมาช้า จะไม่สามารถทดเวลาที่เสียไปแล้วได้

*หากผู้ขับ Grab มาช้า ผู้โดยสารจะได้รับการทดเวลาตามเวลาที่เสียไปได้

*ค่าโดยสารที่ปรากฏยังไม่รวมค่าผ่านทางพิเศษ และค่าจอดรถ กรุณาเตรียมเงินสดไว้ชำระในส่วนนี้หากจำเป็น

*สำหรับการใช้บริการเมื่อเลย 4 ชั่วโมงแรกแล้วนั้น เศษชั่วโมงการใช้บริการที่เกิน 30 นาทีจะถูกคิดเป็น 1 ชม. เต็ม

เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร กรุณายืนยันการเรียกรถและแผนการเดินทางกับผู้ขับ Grab ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่ผู้โดยสารเลือกเดินทางไปสู่จังหวัดอื่นและไม่ต้องการกลับมาที่เชียงใหม่อีก เวลาที่ผู้ขับ Grab ใช้ในการเดินทางกลับเชียงใหม่จะถูกนำมาคำนวนรวมในค่าบริการด้วย ซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้เพิ่มเติมเกิดขึ้น