Menu Driver Sign-Up

ใหม่! GrabRent บริการรถให้เช่าพร้อมคนขับแบบรายวัน ให้คุณเดินทางไปกี่ที่ก็ได้เริ่มต้นที่ราคาเดียว

GrabRent พร้อมให้บริการสำหรับเส้นทางภายในกรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด
เหมาะสำหรับการเดินทางแบบ One Day Trip ไปจังหวัดใกล้ๆ หรือการทำงานนอกสถานที่!
โดยคุณสามารถจองรถได้ 2 ประเภท คือ GrabRent Eco และ GrabRent Plus

ค่าบริการสำหรับการเดินทางในกรุงเทพฯ

GrabRent Eco: 1,200 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 300.-
GrabRent Plus: 1,600 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 450.-

*ส่วนเกินชม. หากเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ชม.

ค่าบริการสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด

GrabRent Eco: 1,800 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 300.-
GrabRent Plus: 2,500 บาท / 4 ชม. แรก, ชม. ต่อไป คิดเพิ่ม 450.-

*ส่วนเกินชม. หากเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ชม.

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ต้องจองล่วงหน้า 24 ชม.
2. จองรถขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 4 ชม.
3. ประเภทของรถที่ให้บริการคือ GrabCar และ GrabCar Plus
4. ให้บริการภายในกรุงเทพฯ และระหว่างจังหวัด
5. หากมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางเพิ่มเติม คนขับจะบวกเพิ่มให้เอง
6. สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการจะใช้บริการระหว่างจังหวัด และไม่ต้องการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ค่าบริการเพิ่มเติมตามจำนวนชั่วโมงที่พาร์ทเนอร์คนขับต้องเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯจะถูกเพิ่มเข้าไปในช่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ