สั่งง่าย ได้อร่อยคุ้ม เมื่อมีบัตรเครดิต TMB

เอาใจผู้ถือบัตรเครดิต TMB ชวนอร่อยเลือกได้ไปกับ GrabFood

รับวนลด GrabFood 100 บ.*
เมื่อสั่งขั้นต่ำครบ 350 บ.
ง่ายๆ เพียงใส่รหัส: TMB100
เมื่อจ่ายค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต TMB
23 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด
– ผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 350 บาทขึ้นไป
– จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / วัน และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
– ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส TMB100 ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต TMB ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
– ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
– สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการ
– รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
– ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
– ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
– Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood Call Center 02 021 2525

Exclusive Promotion for TMB Credit Card holders.
Feast your stomach with a wide selection on GrabFood with promo!

Enjoy 100 Baht off on GrabFood*
(With a minimum order of 350 Baht)
Simply use code: TMB100
when you order and pay using TMB credit card.
23 Mar – 31 May 2020

Order now!

Terms & Conditions
– TMB Credit Card holder enjoy 100 Baht off (Delivery fee not included) with minimum spend of 350 Baht on Grab Food service
– Limit to 1 time/ user/ day and limit 2,000 redemption throughout the campaign period.
– User must fill in TMB100 in promo code field and choose GrabPay as payment method using TMB Credit Card  before booking a service.
– Eligible for GrabFood in Thailand only.
– Valid with GrabFood merchant with “Partner” tag only
– Limit 5,600 codes throughout the campaign period.
– Discount code is valid from 00:00 to 23:59 of the day, from 16 Mar 2020 to 31 May 2020
– Offer cannot be combined with any other Grab promotions
– Users are responsible for extra charges that may occur after discount reduction and promo code cannot be used in future usage or exchanged for cash
– Grab reserve the right to modify any terms and conditions of the co-marketing activity without prior notification as well as the right to arbitrate any controversy that may occur as a result of this activity
– For more information, please contact Grab Call Center 02 021 2525