สะดวกกว่า! แถมได้ส่วนลด กับบัตรเครดิต Thanachart


เอาใจผู้ถือบัตรเครดิต Thanachart
สั่งส่วนลด GrabFood 100 บ.*
เมื่อสั่งขั้นต่ำครบ 350 บ.
ง่ายๆ เพียงใส่รหัส: TBANK100
เมื่อจ่ายค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต Thanachart
23 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด
– ผู้ถือบัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิต นครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 350 บาทขึ้นไป
– จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / วัน และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
– ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส TBANK100 ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตธนชาต ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
– ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น- สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการ
– รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
– ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิต นครหลวงไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
– ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
– Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood Call Center 02 021 2525