ส่วนลด GrabFood สุดพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เท่านั้น

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
รับส่วนลด 100 บาท 2 ครั้ง / เดือน
(เมื่อมีขั้นต่ำ 300 บาท)
ใส่รหัส: CT1GF

ใช้ได้เฉพาะการชำระค่าบริการ GrabFood ผ่านทาง GrabPay ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 62
ส่วนลดต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
– หากมีค่าบริการเพิ่มเติมหลังจากหักส่วนลดแล้ว ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
– ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนรหัสส่วนลดเป็นเงินสดได้
– รหัสส่วนลด: CT1GF ใช้ได้กับ GrabFood เท่านั้น
– ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 62
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้
– Grab และ Central T1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด