ท้องร้อง จอง GrabCar! ใช้ฟรี 70 บ. 20 ครั้ง ทั้งเดือนกุมภาพันธ์

จ๊อกกกกก… ท้องร้องมื้อกลางวันแบบนี้ กินที่ออฟฟิศก็เบื่อ โรงอาหารข้างๆ ก็กินวนครบทุกร้านแล้ว

หรือช่วงเวลาดีๆ แบบนี้ มีธุระปะปังต้องไปทำ เรียก GrabCar พาไปกินร้านไหน หรือพาคุณไปทำภารกิจอะไรๆ ก็ได้ทั่วกรุงเทพฯ

ใช้ GrabCar ฟรี 70 บาท ในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. ทุกวัน ตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

ใส่รหัส “GRABNOON” ก่อนจอง GrabCar ในแอพ Grab ยาวไป 20 ครั้ง/ผู้ใช้ เดินทางสะดวกสบาย ได้ทั้งขาไปและกลับ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ใช้งานได้กับ GrabCar ทั้งแบบ Economy และ Premium ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น
  • รหัสโปรโมชั่นใช้ได้ในช่วงเวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 20 ครั้ง/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน ส่งต่อ ลดทอน เป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด