เงื่อนไขรหัสโปรโมชัน ‘GRABHOTEL’

ทุกผู้ใช้ Grab ใส่รหัส GRABHOTELรับส่วนลด 7% สำหรับการจองที่พัก Agoda ผ่านเมนู ‘โรงแรม’ บนแอปฯ Grab

เงื่อนไข

 1. ใช้ได้เฉพาะโรงแรมในปลายทางที่เข้าร่วม ที่มีสัญลักษณ์ “ร่วมโปรโมชั่น” / “PROMOTION ELIGIBLE” เท่านั้น
  หลังใส่รหัสโปรโมชันเรียบร้อย
  ส่วนลดจะถูกแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
 2. ใช้ได้เฉพาะการจองผ่านเมนู ‘โรงแรม’ บนแอปฯ Grab
 3. เฉพาะการจองระหว่างวันที่ 20 ก.ค. – 16 ส.ค. 63 
 4. ระยะเวลาการเข้าพัก ได้ตั้งแต่ 20 ก.ค. – 30 พ.ย. 2563
 5. ใช้ได้กับการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับชำระในภายหลังเมื่อถึงโรงแรม หรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม
 6. รหัสโปรโมชันใช้ได้กับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่นและค่าบริการ)
 7. รหัสโปรโมชันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 8. รหัสโปรโมชันไม่สามารถออกใหม่หรือทดแทนได้
 9. Grab และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Agoda และในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Agoda ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รหัสโปรโมชัน โปรดติดต่อ Agoda โดยตรงที่ https://www.agoda.com/info/contact.html?