ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ GrabHook (เรียงตามลำดับลงทะเบียน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ GrabHook (เรียงตามลำดับลงทะเบียนทุกช่องทางรวมกัน)

ทาง Grab จะดำเนินการส่ง GrabHook ไปโดยวิธีการส่งไปรษณีย์ให้ท่านที่มีชื่อด้านล่างนี้ ตามที่อยู่ที่ระบุในฟอร์มการลงทะเบียน โดยมีกำหนดการจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563

**การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

0814090xxx
0897488xxx
0984217xxx
0824819xxx
0931462xxx
0809997xxx
0852151xxx
0946504xxx
0643015xxx
0845342xxx
0661185xxx
0882283xxx
0863290xxx
0958969xxx
0819230xxx
0829459xxx
0899692xxx
0894519xxx
0970376xxx
0855612xxx
0863836xxx
0983327xxx
0988180xxx
0970879xxx
0866168xxx
0891236xxx
0954295xxx
0883210xxx
0835155xxx
0621564xxx
0856767xxx
0830090xxx
0927655xxx
0837738xxx
0876062xxx
0990040xxx
0846697xxx
0638534xxx
0818699xxx
0840662xxx
0841658xxx
0866705xxx
0909694xxx
0653961xxx
0894454xxx
0626296xxx
0816585xxx
0814744xxx
0656354xxx
0843662xxx
0964049xxx
0899215xxx
0853623xxx
0891800xxx
0990797xxx
0827858xxx
0988832xxx
0942519xxx
0623438xxx
0820113xxx
0946482xxx
0646856xxx
0849120xxx
0908923xxx
0994515xxx
0811326xxx
0865692xxx
0886642xxx
0863678xxx
0822261xxx
0867125xxx
0926879xxx
0928143xxx
0814989xxx
0645932xxx
0879866xxx
0950346xxx
0864731xxx
0899262xxx
0922480xxx
0994425xxx
0841196xxx
0868389xxx
0816330xxx
0953634xxx
0955698xxx
0940716xxx
0993656xxx
0817717xxx
0843731xxx
0824107xxx
0954706xxx
0935270xxx
0924747xxx
0894488xxx
0954205xxx
0903185xxx
0932654xxx
0643851xxx
0894146xxx
0648678xxx
0886155xxx
0822524xxx
0826249xxx
0860252xxx
0818250xxx
0957588xxx
0918636xxx
0873674xxx
0894101xxx
0824400xxx
0876188xxx
0955307xxx
0819044xxx
0642811xxx
0945491xxx
0813458xxx
0625755xxx
0953936xxx
0895046xxx
0851514xxx
0638500xxx
0956045xxx
0633133xxx
0818095xxx
0899246xxx
0909951xxx
0817215xxx
0627159xxx
0955766xxx
0993376xxx
0817022xxx
0625677xxx
0941914xxx
0646460xxx
0895044xxx
0879864xxx
0951591xxx
0925103xxx
0909497xxx
0868121xxx
0993376xxx
0865225xxx
0996244xxx
0614055xxx
0983642xxx
0941469xxx
0816135xxx
0886632xxx
0917676xxx