GrabFood แจกทองทั่วไทย! พร้อมส่วนลดอร่อย มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท*


เคยไหม? สั่งอาหารมาอร่อย แต่ได้ทองกลับบ้านเฉย! ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ โอกาสมาแล้ว ต้องรีบสั่งเลย

ชิงทองง่ายๆ เพียง:
สั่งอาหารผ่านทาง GrabFood เท่าใดก็ได้ไม่มีขั้นต่ำ
พร้อมใส่รหัส “GOLD
รับสิทธิ์ลุ้นทอง 1 สิทธิ์ พร้อมรับส่วนลดค่าส่ง 1 บาททันที*

แอบกระซิบให้ว่า 😘 สั่งผ่านร้านที่ขึ้นแบนเนอร์ “สั่งร้านนี้สิทธิ์ลุ้นทองx2” ใน GrabFood รับเลย 2 สิทธิ์
ให้คุณมีสิทธิ์ลุ้นทองคูณสอง

🏆 รางวัลได้แก่ 🏆
สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท (30.32 กรัม) มูลค่ารางวัลละ 56,836.70 บาท จำนวน 1 รางวัล
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (3.79 กรัม) มูลค่ารางวัลละ 7,167.90 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 143,341.76 บาท
สร้อยคอทองคำหนัก ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) มูลค่ารางวัลละ 3,583.54 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 143,341.76 บาท
วอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 40 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลรางวัล 400 บาท จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท

สั่งได้ตั้งแต่ 12 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2563
ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 22 ธ.ค. 2563

สิทธิ์ไม่มีจำนวนจำกัด
ยิ่งสั่งหลายครั้ง ยิ่งมีสิทธิ์เยอะ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้สั่งซื้ออาหารที่จำหน่ายผ่าน GrabFood ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab โดยทำการใส่รหัสส่วนลด “GOLD”
สั่งซื้อในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563
ให้ถือว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)
พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ระยะเวลาของกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
ต้องเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
ต้องเป็นผู้สั่งซื้ออาหารที่จำหน่ายผ่าน GrabFood ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab โดยทำการใส่รหัสส่วนลด “GOLD” ในจังหวัดที่ร่วมรายการ โดยจะได้สิทธิในการลุ้นรับรางวัลตามรายละเอียดดังนี้
ผู้ที่สั่งซื้ออาหารจากร้านทั่วไป ใส่รหัส “GOLD” รับ 1 สิทธิ์
ผู้ที่สั่งซื้ออาหารจากร้านที่ผ่านทางแบนเนอร์ “สั่งร้านนี้ สิทธิ์ลุ้นทองคูณ 2 ” ใส่รหัส “GOLD” รับ 2 สิทธิ์
รหัสส่วนลด “GOLD” มีส่วนลดค่าส่งมูลค่า 1 บาท
ไม่จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ของรหัสส่วนลด “GOLD” ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
รายชื่อจังหวัดที่ร่วมรายการ
เชียงใหม่
เชียงราย
พิษณุโลก
นครสวรรค์
นครปฐม
อุตรดิตถ์
ลำปาง
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ลำพูน
น่าน
นครราชสีมา
ขอนแก่น
อุดรธานี
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
นครพนม
ชัยภูมิ
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
หนองคาย
ชัยภูมิ
ชลบุรี
พัทยา
หัวหิน
หาดใหญ่
ภูเก็ต
ระยอง
นครศรีธรรมราช
เพชรบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
สุราษฎร์ธานี
ตรัง
สุรินทร์
นครนายก
กาฬสินธิ์
กระบี่
ยะลา
ตาก
พะเยา
บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และรางวัลไม่สามารถขาย, โอน, หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้(รวมถึงไม่มีการมอบอำนาจ ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น) และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่จะให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีรายละเอียดดังนี้
สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท (30.32 กรัม) มูลค่ารางวัลละ 56,836.70 บาท จำนวน 1 รางวัล
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (3.79 กรัม) มูลค่ารางวัลละ 7,167.90 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 143,341.76 บาท
สร้อยคอทองคำหนัก ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) มูลค่ารางวัลละ 3,583.54 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 143,341.76 บาท
วอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 40 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลรางวัล 400 บาท จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท

รายละเอียดและช่องทางการจับรางวัลและประกาศผู้ได้รับรางวัล
บริษัทจะทำการจับรางวัลที่ห้องประชุมบริษัทแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
บริษัทจะจับรางวัลผู้โชคดีทั้งหมด 561 รางวัลก่อนเป็นอันดับแรก และจะจับรางวัลผู้โชคดีสำรองทั้งหมด 20 รางวัล เรียงตามอันดับ 1 – 20
วิธีการจับรางวัล : ทางบริษัทจะนำเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลมาสุ่มเลือกโดยวิธีการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดแล้วจับรายชื่อผู้โชคดีโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้โชคดีได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วจะไม่สามารถรับรางวัลซ้ำได้อีก (1ผู้โชคดีได้รับรางวัล/1 รางวัลเท่านั้น)
บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น.ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ GrabFood http://www.facebook.com/grabfoodth
ส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Push Notification) ไปยังบัญชีของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัล

เงื่อนไขในการรับรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน Grab
ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง
(ข) แสดงข้อความที่บริษัทแจ้งไปว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล และแสดงหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ
(ค) โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ที่ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 ทางบริษัทจะดำเนินการส่งวอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 40 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล ไปยังอีเมลที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบริษัทในขั้นตอนการสมัครเปิดใช้บริการ Grab ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายละเอียดผู้ได้รางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมารับรางวัล ณ ที่ทำการบริษัท บริษัท แกร็บแท็กซี่
(ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 22 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมารับรางวัลผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

หมายเหตุ
ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองผู้ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน โดยหากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ

สิทธิของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆโดยทุจริต หรือผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล หรือการรับมอบของรางวัล
ผู้ได้รบรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี)​สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการรับรางวัลดังต่อไปนี้ ภาษี ณ ที่จ่าย โดยหักจากมูลค่าเต็มของรางวัลที่ได้รับ และค่าใ้ช้จ่ายอื่นๆในการรับของรางวัล อาทิเช่น ค่าการเดินทางในการมารับของรางวัล เป็นต้น
บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้
คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ

สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม
Facebook GrabFood หรือโทร. 02-021-2530