ส่งของผ่าน GrabExpress มีสิทธิ์รับโชคได้ iPhone 12

🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล iPhone 12 ความจุ 128GB พร้อมอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด 20 วัตต์ ทั้ง 3 ท่าน ท่านละ 1 รางวัล!

โดยใช้ GrabExpress ในระหว่างวันที่ 10 – 31 ธ.ค. 2563 และมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเป็นลำดับที่ 1, ลำดับที่ 100 และ ลำดับที่ 200 ได้แก่:

 1. คุณ codesomexpress@gmail.com (064-032-0XXX)
 2. คุณ Khun Aiamsri (085-376-9XXX)
 3. คุณ Narisa (081-669-9XXX)

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอป Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 64 เวลา 23.59 น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัล
 • เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายในวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
 • รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อบริษัทกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และ บริษัทฯสงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกำลังจะมาถึงแล้ว และ GrabExpress ใจดีฉลองปีใหม่
แจกจริง! iPhone 12 ความจุ 128GB พร้อมอะแดปเตอร์ขนาด 20 วัตต์ รวมทั้งหมด 3 รางวัล
และยังแจกส่วนลด GrabExpress มูลค่า 600 บาท*!
ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ธ.ค. 2563

มีสิทธิ์เป็นเจ้าของรางวัลง่ายๆ

 • โชคที่1: iPhone 12
  • เพียงใช้ GrabExpress ในระหว่างวันที่ 10 – 31 ธ.ค. 2563 ให้มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเป็นลำดับที่ 1, ลำดับที่ 100 และ ลำดับที่ 200
   รับเลย! iPhone 12 ความจุ 128GB ลำดับละ 1 เครื่อง พร้อมอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด 20 วัตต์ ลำดับละ 1 ชิ้น
 • โชคที่2: ส่วนลด GrabExpress มูลค่า 600 บาท*
  • สำหรับทุกผู้ใช้ เพียงใช้ GrabExpress ครบ 20 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 10 – 31 ธ.ค. 2563
   รับเลย! ส่วนลด GrabExpress มูลค่า 600 บาท*
 • โชคพิเศษ! เอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
  • แค่เข้าร่วม GrabExpress Sellers Club ก็รับอภิสิทธิ์พิเศษ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เท่านั้น!
   เข้าร่วมคลับเลย คลิก grb.to/sellersclub

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล iPhone 12 จำนวน 3 ท่าน ท่านละ 1 รางวัล (รวมทั้งหมด 3 รางวัล) ทาง Facebook ของ Grab ในวันที่ 6 ม.ค. 64

สามารถร่วมกิจกรรมได้ในทุกจังหวัดที่ GrabExpress เปิดให้บริการ

*ผู้ใช้จะได้รับรีวอร์ดส่วนลด GrabExpress 40 บาท จำนวน 15 ครั้ง ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ เมื่อใช้ GrabExpress ครบตามเงื่อนไข และ รีวอร์ดมีอายุใช้งาน 14 วันหลังจากได้รับ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด