GrabCar เป็นห่วง และขอดูแล พี่คนขับและผู้โดยสาร มอบประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก GrabCar ทุกท่าน

Grab-01 Grab-02
GrabCar ห่วงใยและใส่ใจในความปลอดภัยของพี่คนขับและผู้โดยสาร เราจึงทำประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก GrabCar ทุกท่าน

GrabCar ขอขอบคุณพี่ๆคนขับ GrabCar ทุกท่าน ที่ให้บริการผู้โดยสารของเราเป็นอย่างดี และปลอดภัยมาโดยตลอด
ด้วยความร่วมมือของพี่ๆทุกท่าน ทำให้ผู้โดยสารของเราได้รับการบริการที่เหนือระดับ สะดวก และปลอดภัย
รวมทั้งเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ และการเดินทางของทุกท่านให้ปลอดภัยและดียิ่งขึ้น

เนื่องด้วยบริษัทของเราเติบโตมากขึ้น มีพี่คนขับ และผู้โดยสารจำนวนมากขึ้น รวมทั้งพี่ๆ ต้องให้บริการผู้โดยสารอยู่บนท้องถนนตลอดเวลา GrabCar จึงมีความห่วงใยพี่ๆ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถ หรือโดยสารรถGrabCar ทั้ง GrabCar+(Premium) , GrabCar(Economy) และ GrabXL ก็ตาม แต่ทาง GrabCar มีความต้องการดูแลทั้งพี่คนขับและผู้โดยสาร ดังนั้น GrabCar จึงทำการสมัครประกันภัยอุบัติเหตุไว้ให้พี่ๆ คนขับ GrabCar ทุกท่าน

ท่านที่เราให้ความคุ้มครอง และดูแล

  • พี่คนขับ และ ผู้โดยสาร ที่ใช้บริการ GrabCar จากแอพพลิเคชั่น GRAB ทุกท่าน

  • นอกจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ในงานของ GRAB แล้ว ความคุ้มครองนี้ ยังรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก :

o    ประท้วง จลาจล ความวุ่นวาย
o    การถูกทำร้าย จี้ ฆาตกรรม
o    การขาดอากาศหายใจจากควัน,แก๊ส,จมน้ำ
o    การก่อการร้าย
o    การสูญหายของคน
o    เพิ่มอุปกรณ์ช่วย กรณีทุพพลภาพ

  • สิ่งที่ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

o    การสงคราม
o    เหตุการณ์ทางทหาร
o    การกระทำที่ผิดกฎหมาย
o    การตั้งท้อง คลอดลูก แท้ง เป็นต้น (จะคุ้มครองผู้โดยสารที่เป็นมารดาที่ตั้งครรภ์เท่านั้น ไม่คุ้มครองเด็กในครรภ์ที่แท้ง)
o    เมาแล้วขับ
o    สารเสพติด
o    แข่งรถ
o    ทันตกรรม

ช่วงเวลาที่ประกันภัยคุ้มครอง

  • พี่คนขับ GrabCar : ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ที่มีงานเรียกเข้ามาและพี่คนขับกดรับงาน และสิ้นสุดเมื่อทำการกดส่งผู้โดยสารเสร็จสิ้น
  • ผู้โดยสาร GrabCar : ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ “จุดรับ” (จุดที่ผู้โดยสารเรียกรถให้ไปรับ) และสิ้นสุดเมื่อถึง “จุดส่ง” ปลายทางที่ผู้โดยสารใส่ไว้บนแอพพลิเคชั่นก่อนเรียกรถ

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร

ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ.pdf

Download File


เอกสารที่ใช้เรียกร้องสินไหมมรณกรรม.pdf

Download File


ฟอร์มสำหรับใช้เคลมประกัน

Download File


  • โทรแจ้ง Call Center 02-021-2500
  • เข้ารักษายังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และเตรียมเอกสารดังนี้เพื่อเคลมประกัน
  • กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์ด้านซ้ายมือ
หมายเหตุ:
* ประกันภัยอุบัติเหตุนี้ เป็นความคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์ในงานของ GrabCar ที่คนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจากการเดินทางกับ GrabCar เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของรถยนต์ และบุคคลภายนอก
** ผู้ได้รับบาดเจ็บต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน ถึงนำมาเบิกได้กับบริษัทประกันภัย
*** ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ กรุณาแจ้ง Call Center 02-021-2500 ทันที เพื่อรับทราบข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมและความช่วยเหลือลือ