โปรลดหนัก จัดเต็มอิ่ม จาก Grab x KBank

Grab x KBank ขนโปรโมชันมาให้คุณสั่ง GrabFood กันแบบ ลดหนัก จัดเต็มอิ่ม ถึง 4 โปรโมชันด้วยกัน ดังนี้

รับส่วนลด GrabFood 100 บาท (ขั้นต่ำ 200 บาท) เมื่อเปิดบัญขีกสิกรไทย เปิด K PLUS ใหม่ และใส่รหัสผู้แนะนำ 0505000001

 

โดยคุณจะได้รับรีวอร์ดส่วนลดในเมนูรีวอร์ดของฉันภายใน 30 วันทำการหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ

 

สามารถใช้ส่วนลดได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

8 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นี้  

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

– สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้เปิดบัญชีกสิกรไทยใหม่ เปิด K PLUS ใหม่ และใส่รหัสผู้แนะนำ 0505000001 รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วย GrabPay Wallet สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563  

– รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท/ครั้ง เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ ตั้งแต่ 200 บาท (ค่าอาหารเท่านั้น) ขึ้นไป

– สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น และ เมื่อเลือก GrabPay Wallet เป็นวิธีการชำระค่าบริการเท่านั้น

– ลูกค้าจะได้รับวอชเชอร์ส่วนลดใน “รีวอร์ดของฉัน” ภายใน 30 วันทำการหลังจากเปิดบํญชีสำเร็จ

– วอชเชอร์ส่วนลดมีอายุ 30 วันหลังจากวันที่ได้รับ

– ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

– จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม (จำกัด 180 สิทธิ์ต่อวัน และ 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม)

– ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

– ธนาคารและ GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

– กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ GRAB เป็นที่สุด

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ไม่เคยใช้ GrabPay หรือ GrabPay Wallet รับส่วนลด GrabFood 100 บาท (ขั้นต่ำ 200 บาท)

ใส่รหัส: NEWKBANK

 

สามารถใช้ส่วนลดได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

8 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นี้  

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

– สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ GrabPay หรือ GrabPay Wallet รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วย GrabPay ด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย หรือ GrabPay Wallet สำหรับบริการ GrabFood ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้  

– ใส่รหัส “NEWKBANK” เพิ่อรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ ตั้งแต่ 200 บาท (ค่าอาหารเท่านั้น) ขึ้นไป

– สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น

– ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

– จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม (สิทธิ์มีจำนวนจำกัดต่อวัน และ ตลอดการจัดกิจกรรม)

– สำหรับบัตรเครดิต และบัตรเดบิตกสิกรไทย:สิทธิ์ มีจำนวนจำกัด 330 สิทธิ์ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์ส่วนลด 18,300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

– สำหรับ GrabPay Wallet: สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 560 สิทธิ์ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์ส่วนลด 30,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

– ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

– ธนาคารและ GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

– กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ GRAB เป็นที่สุด

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต/เดบิตกสิกรไทย รับส่วนลด 60 บาท (ขั้นต่ำ 400 บาท)

ใส่รหัส: KCARD

 

สามารถใช้ส่วนลดได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

จำกัด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

8 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นี้  

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

– สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ใช้บริการ GrabPay ด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ของธนาคารกสิกรไทย รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ของธนาคารกสิกรไทยผ่าน GrabPay สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้  

– ใส่รหัส “KCARD”  เพิ่อรับส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ ตั้งแต่ 400 บาท (ค่าอาหารเท่านั้น) ขึ้นไป

– สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น

– ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

– จำกัด 5 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 1,690 สิทธิ์ต่อวัน และ จำกัด 91,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม

– ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

– ธนาคารและ GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

– กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ GRAB เป็นที่สุด

 

จ่ายด้วย GrabPay Wallet  รับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 20 บาท (ขั้นต่ำ 180 บาท)

ใส่รหัส: DELIGPW

 

สามารถใช้ส่วนลดได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

จำกัด 30 สิทธิ์/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

8 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นี้  

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

– สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ใช้บริการ GrabPay Wallet รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วย GrabPay Wallet สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้  

– ใส่รหัส “DELIGPW”  เพิ่อรับส่วนลดค่าส่งอาหารมูลค่าสูงสุด 20 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ ตั้งแต่ 180 บาท (ค่าอาหารเท่านั้น) ขึ้นไป

– สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น

– ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

– จำกัด 30 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 5,640 สิทธิ์ต่อวัน) และ จำกัดโค้ดส่วนลด 305,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

– ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลักจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

– ธนาคารและ GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

– กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ GRAB เป็นที่สุด