GRAB Campus Challenge 2019 – กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab


วัตถุประสงค์การแข่งขัน

เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อเพิ่มยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Grab และทำให้แอปพลิเคชันเป็นแอปฯที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่องของคนกรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดชั้นปีโดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
 2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชาหรือระหว่างคณะได้ และยังสามารถรวมกลุ่มกับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้
 3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น

สถานการณ์ทางการตลาดของ Grab ในปัจจุบัน

      Grab มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วด้วยยอดการใช้บริการรวม (Gross Merchandise Volume – GMV) เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่การคงความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด Ride Hailing อาจจะยังไม่เพียงพอในยุคที่การแข่งขันที่ดุเดือดและมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาด Grab จึงตั้งใจที่จะเป็น Everyday Super App  – แอปพลิเคชั่นสำหรับทุกวันของผู้ใช้ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกการใช้งานของผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกลยุทธ์ในการปรับตัวคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Grab มองไทยเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพสูง เนื่องจากประชากรมีกำลังซื้อมากและนิยมใช้สมาร์ทโฟนทำธุรกรรมต่างๆ แต่ความท้าทายของ Grab เพื่อก้าวสู่การเป็นซูเปอร์แอปฯ ก็คือการแข่งขันระหว่างผู้เล่นในตลาด บริษัทเทคฯหลายรายต่างต้องการดึงผู้ใช้ให้อยู่ในแอปฯ ของตนให้นานที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น Grab จึงได้พัฒนาความหลากหลายของการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่น GrabFood และ GrabFresh  เพราะเหตุนี้ Grab จึงเดินหน้าเปิดตัวบริการที่เหมาะสมกับแต่ละตลาด พร้อมกับมอบโอกาสด้านการสร้างงานอีกด้วย

โจทย์การแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารทางการตลาดภายใต้หัวข้อ “กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่องของคนกรุงเทพฯ และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์ ”

เพื่อนำแผนไปปฏิบัติจริงผ่านช่องทางการสื่อสาร Online และ Offline และมีเป้าหมายให้เกิด Action ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน (บริการของ Grab ประกอบไปด้วย JustGrab, GrabCar, GrabTaxi, GrabRent, GrabBike (Win), GrabExpress, GrabFood, GrabFresh และ GrabPay)

รอบคัดเลือก Pre-Final (100 คะแนน) :  ประกวดแผนนำเสนอการสื่อสารทางการตลาด

(20 คะแนน) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเพื่อหาโอกาสสำหรับธุรกิจ (Market Analysis)

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมการแข่งขัน คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำมาวางแผนในอนาคต
 • วิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และ ความเสี่ยงในธุรกิจ (SWOT Analysis)
 • การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation), กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market) และ การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning Mapping)

(70 คะแนน) นำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Strategy) โดยมีแก่นสำคัญของการสื่อสาร และใจความสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อม Action Plan ที่มีความเป็นไปได้และใช้งานได้จริง

 • แผนการตลาด 3 เดือน ภายใต้งบประมาณ 1 ล้านบาท (35 คะแนน)
  • เสนอกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในช่องทางต่างๆ(Marketing Communication Channel & Strategy) ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
  • จัดสรรงบประมาณในการใช้สื่อสารทางการตลาดตลอดระยะ 3 เดือน พร้อมคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะได้ในแต่ละช่องทาง (Marketing Budget Planning)
  • ตารางการดำเนินการสื่อสารทางการตลาดระยะ 3 เดือน สำหรับแต่ละกลยุทธ์ (Marketing Timeline)
 • แผนการตลาดระยะสั้น 1 เดือน เพื่อใช้ในการทำแผนการตลาดจริง (35 คะแนน) (โดยเราจะมีงบสนับสนุนให้ทำจริง 10,000 บาท เมื่อผ่านเข้ารอบ final )
  • เสนอกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในช่องทางต่างๆ(Marketing Communication Channel & Strategy) ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
  • จัดสรรงบประมาณในการใช้สื่อสารทางการตลาดตลอดระยะ 1 เดือน พร้อมคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะได้ในแต่ละช่องทาง (Marketing Budget Planning)
  • ตารางการดำเนินการสื่อสารทางการตลาดระยะ 1 เดือน สำหรับแต่ละกลยุทธ์ (Marketing Timeline)

(10 คะแนน) บทสรุป (Conclusion) และข้อเสนอแนะ (Recommendations) เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการเห็นด้วยกับการวางแผนการตลาดครั้งนี้

รอบชิงชนะเลิศ Final : การดำเนินการสื่อสารทางการตลาดภายใต้งบประมาณ 10,000 บาท ในระยะเวลา 4 สัปดาห์

 • การสื่อสารการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อให้เกิดการรับรู้ในหมู่ผู้ใช้ใหม่
 • โดยวัดผลการแข่งขันจากยอดการดาวน์โหลด Grab แอปพลิเคชัน และยอดการใช้รหัสโปรโมชันของผู้ใช้ใหม่ โดยแบ่งเป็นคะแนนดังนี้
  • ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน = 1 คะแนน /ดาวน์โหลด
  • ยอดการใช้รหัสโปรโมชันของผู้ใช้ใหม่ = 3 คะแนน / ผู้ใช้

กำหนดการแข่งขัน

ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน 18 ก.พ. 62 – 11 มี.ค. 62
ส่งแผนการแข่งขัน 12 มี.ค. 62 – 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ Pre-Final 28 มี.ค. 62
รอบ Pre-Final: นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาด และ ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 31 มี.ค. 62
รอบชิงชนะเลิศ: ทำการสื่อสารทางการตลาดจริง 1 เม.ย. – 28 เม.ย.
นำเสนอแผนการตลาดรอบสุดท้าย พร้อมประกาศผล 1 พ.ค. 62

รายละเอียดการสมัครและการทำแผนเพิ่มเติม

รอบคัดเลือก:

  • ทำสไลด์แนวนอนในโปรแกรม Power Point / Keynote
  • สัดส่วนสไลด์ 16:9
  • บันทึกในรูปแบบ PDF File
  • สูงสุด 20 หน้า (ไม่รวมหน้าปก/แนะนำสมาชิก)
 • ส่งสไลด์นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาดผ่านทาง E-mail : grabchallenge@grabtaxi.com และตั้งหัวข้อ (subject) ว่า [ชื่อมหาวิทยาลัย – ชื่อทีม] ส่งแผนการสื่อสารทางการตลาด

รอบ Pre-Final:

 • ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบ Pre-Final วันที่ 28 มี.ค. 2562 และนำเสนอแผนการตลาดต่อคณะกรรมการในวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาดต่อหน้าคณะกรรมการ 25 นาที ( นำเสนอแผน 15 นาที ถาม-ตอบ 10 นาที)  โดยใช้แผนที่ส่งมาในรอบคัดเลือกเท่านั้น (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนหลังส่งได้) สถานที่การแข่งขันจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 • ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 มี.ค. 2562

รอบชิงชนะเลิศ Final

 • มีเงินสนับสนุนให้ทีมละ 10,000 บาท  และรหัสโปรโมชัน Grab ของแต่ละทีมสำหรับวัดผล
 • ผู้เข้าแข่งขันนำแผนการตลาดที่ได้วางไว้มาปฏิบัติจริงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –  28 เมษายน 2562
 • นำเสนอแผนการตลาดรอบสุดท้าย และ ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์การให้คะแนน

 • รอบคัดเลือก – คะแนนจากแผนการตลาด 100 คะแนน
 • รอบสุดท้าย – นับคะแนนจากยอดดาวน์โหลด Grab Application และยอดการใช้รหัสโปรโมชันของผู้ใช้ใหม่

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  เงินสด 50,000 บาท และมีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ Marketing Trainee
 • รางวัลรองเลิศอันดับหนึ่ง
  เงินสด 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
  เงินสด 10,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิ์ในผลงานของทุกทีมในการแข่งขันนี้ถือเป็นของบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 088-0159635, 083-0646411    E-mail : grabchallenge@grabtaxi.com