Grab อาสา รับ-ส่ง ฟรี สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัย ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 26 ตุลาคม นี้

Grab บริการรับส่ง ฟรี สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
Grab ขออาสาทำหน้าที่รับส่ง ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อมีจุดรับหรือจุดส่ง ดังนี้

จ.เชียงใหม่ – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
จ.เชียงราย – สนามบินเก่าฝูงบิน 416
จ.อุบลราชธานี – วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และ วัดวารินทราราม
จ.อุดรธานี – สนามทุ่งศรีเมือง
จ.ขอนแก่น – วัดป่าแสงอรุณ
จ.นครราชสีมา – ศาลากลางจังหวัด
จ.ชลบุรี – วัดชัยมงคล อารามหลวง, ศาลากลางจังหวัด และ สวนสุขภาพศรีราชา
จ.ภูเก็ต – สวนสาธารณะสะพานหิน, วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) และ วัดเทพวนาราม

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปหรือกลับจากสถานที่ข้างต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการเรียกรถประเภทใดก็ได้ผ่านแอพฯ Grab

หมายเหตุ: ใช้บริการได้ 2 ครั้ง/ผู้ใช้ และ ค่าโดยสารไม่เกิน 500 บาท / เที่ยว เท่านั้น