😍iPhone 12, AirPods Pro และ ส่วนลด 1,000 บาท อาจเป็นของคุณ!

ประกาศรายชื่อผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่าน จากแคมเปญ GrabPay แจกใหญ่ จัดหนัก

สำหรับผู้ที่สั่งอาหาร GrabFood แล้วจ่ายด้วย GrabPay ในระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564

🎁 ของรางวัลทั้งหมด ได้แก่

ลำดับที่ 1-20 รางวัล iPhone 12 สีดำ ความจุ 64GB (ผู้ใช้จะได้รับคูปองแทนเงินสด เพื่อนำไปซื้อที่แอป Lazada) 

ลำดับที่ 21-50 รางวัล AirPods Pro (ผู้ใช้จะได้รับคูปองแทนเงินสด เพื่อนำไปซื้อที่แอป Lazada)

ลำดับที่ 51-100 รางวัล ส่วนลด GrabFood มูลค่า 1,000 บาท (ผู้ใช้จะได้รับคูปองส่วนลด GrabFood 200 บาท จำนวน 5 ใบอยู่ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64)

📌 ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 104/2544) ซึ่งได้แก่ iPhone 12 สีดำ ความจุ 64GB มูลค่า 29,900 บาท และ AirPods Pro มูลค่า 7,990 บาท

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็น iPhone 12* จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,397.20 บาท
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็น Airpods Pro* จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 373.36 บาท

📌 ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


🎉 ฉลองความสุขส่งท้ายปีสุดพิเศษ 

GrabPay แจกใหญ่ จัดหนัก

แจกไม่พักรวมกว่า 9 แสนบาท

แจกให้กับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด 100 คนที่สั่งอาหาร GrabFood แล้วจ่ายด้วย GrabPay ในระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564
เป็นเจ้าของรางวัลใหญ่ง่ายๆ เพียงแค่สั่งอาหารแล้วจ่ายด้วย GrabPay ให้ได้มากที่สุด!

🏆 รางวัลทั้งหมดประกอบไปด้วย;

1️⃣ ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดลำดับที่ 1 – 20: รับ iPhone 12 สีดำ ความจุ 64GB*

2️⃣ ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดลำดับที่ 21 – 50: รับ AirPods Pro*

3️⃣ ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดลำดับที่ 51 – 100: รับส่วนลด GrabFood มูลค่า 1,000 บาท**

*ผู้ใช้จะได้รับคูปองแทนเงินสด เพื่อนำไปซื้อ iPhone 12 หรือ AirPods Pro ที่แอป Lazada
**ผู้ใช้จะได้รับคูปองส่วนลด GrabFood 200 บาท จำนวน 5 ใบอยู่ใน ‘รีวอร์ดของฉัน’

🗓️ แคมเปญนี้สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564 🗓️

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง Facebook ของ Grab ในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 2564


เงื่อนไขแคมเปญ GrabPay แจกใหญ่ จัดหนัก

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้ที่สั่ง GrabFood ที่มียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 4,000 บาทและชำระเงินผ่าน GrabPay (บัตรเครดิต บัตรเครดิต หรือ GrabPay Wallet) ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 เท่านั้น 
 2. ระบบจะเริ่มนับยอดการใช้จ่าย (ยอดชำระทั้งหมดหลังหักส่วนลด) เมื่อผู้ใช้มียอดการใช้จ่าย GrabFood ผ่าน GrabPay ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 63 เวลา 00.01 น. ถึง 3 ม.ค. 64 เวลา 23.59น.
 3. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไขสูงสุด 100 ลำดับแรกระหว่างแคมเปญ ภายในวันที่ 8 ม.ค. 64 ที่ เฟสบุค Grab และแอป Grab 
 4. ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 20 ลำดับแรกจะได้รางวัลเป็น iPhone 12 (64 GB, สีดำ, มูลค่า 29,900 บาท), ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดลำดับที่ 21 – 50 จะได้รางวัลเป็น Airpods Pro (มูลค่า 7,590 บาท) และ ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดลำดับที่ 51 – 100 จะได้รางวัลเป็นส่วนลด GrabFood มูลค่า 1,000 บาท
 5. รางวัล iPhone 12 (64 GB, สีดำ, มูลค่า 29,900 บาท) และ Airpods Pro (มูลค่า 7,990 บาท) ทางบริษัทจะให้ในรูปแบบของคูปองส่วนลด Lazada ตามมูลค่าของของรางวัล ใช้ได้กับร้านและสินค้าที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ชนะนำไปใช้บนแอปพลิเคชัน Lazada
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำคูปองไปใช้ชำระสินค้าผ่าน Lazada ด้วยตัวเอง โดยตัวเลือกของของรางวัลและจำนวนสินค้าคงคลัง ขึ้นอยู่กับสต็อกของร้านค้าใน Lazada
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นคูปองส่วนลด Lazada จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
 8. รางวัลส่วนลด GrabFood 1,000 บาท บริษัทจะให้เป็น ส่วนลด GrabFood 200 บาท จำนวน 5 ใบ (ไม่มีขั้นต่ำ) ส่งไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ ของผู้ชนะ
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
 10. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 22 ม.ค. 21 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
 11. ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
 12. รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 13. ถ้าหากไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลหรือผู้ได้รับรางวัลไม่แสดงตัวเพื่อรับรางวัล Grab จะทำการเก็บของรางวัลไว้เพื่อใช้ในแคมเปญครั้งต่อไป
 14. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 15. รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า