โปรโมชันพิเศษบัตร SCB M Debit / SCB M Prepaid

อร่อยคุ้มกับมื้อโปรด ด้วยส่วนลดพิเศษทุกเดือน
เพียงจ่ายด้วยบัตร SCB M Debit หรือ บัตร SCB M Prepaid ผ่าน GrabPay

สั่ง GrabFood ลด 60 บาท
ใส่รหัส  SCBM60 
(สั่งขั้นต่ำ 300 บาท)

– ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 – 28 ก.พ. 2565
– เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตร SCB M Debit หรือ บัตร SCB M Prepaid ผ่าน GrabPay
– ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
– จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน
– สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood เฉพาะร้านอาหารที่ไม่ใช่ “Non Partner” ในประเทศไทยเท่านั้น โดยชำระค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ผ่าน GrabPay บน Grab Application ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป(ไม่รวมค่าจัดส่ง)ต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA
  • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBM60” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อเดือน (รวม 1,500 สิทธิ์ต่อเดือน จำกัดสิทธิ์รวม 7,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษาวิธีการบันทึกบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ในแอป Grab ได้ที่ https://help.grab.com/passenger/th-th/115014922167
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Grab Application ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.grab.com/passenger/th-th/ , Facebook:: Grab , Grab Application :: Tab บัญชี –> ศูนย์ความช่วยเหลือ
  • ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295