เพราะ GrabPackage ห่วงใย ขอขยายอายุการใช้งานคูปองส่วนลด*ให้คุณ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่ได้สมัครหรือต่ออายุอัตโนมัติกับ GrabPackage แพ็กเกจส่วนลดรายเดือน

GrabPackage ยินดีที่จะขยายระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจส่วนลดจากบริการ JustGrab / GrabBike (Win) / GrabCar Premium เพื่อคุณ!

Grab จะทำการส่งคูปองใหม่ทดแทนคูปองเดิมที่หมดอายุและยังไม่ได้ใช้งานให้ทาง My Rewards (รีวอร์ดของฉัน) ในแอป Grab โดยคูปองทดแทนจะมีอายุการใช้งาน 1 เดือนหลังจากได้รับ

1) การขยายอายุการใช้งานคูปองส่วนลดสำหรับแพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ

เงื่อนไขผู้ใช้งานที่จะได้รับสิทธิ์คูปองส่วนลดชดเชย

  • ผู้ใช้ที่ทำการสมัครแพ็กเกจรายเดือนก่อนวันที่ 14 ม.ค. 64
  • แพ็กเกจรายเดือนมีรอบต่ออายุอัตโนมัติตั้งแต่ 14 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป

สิทธิ์คูปองส่วนลดชดเชยที่จะได้รับ

  • ผู้ใช้งานจะได้รับส่วนลดชดเชย ระยะการใช้งาน 1 เดือนหลังจากได้รับ

โดยผู้ใช้งานสามารถเช็กรอบการรับคูปองทดแทน ได้ตามตารางด้านล่างนี้

รอบการต่ออายุของคูปอง วันที่จะได้รับคูปองทดแทน
14 ธ.ค. 63 – 13 ม.ค. 64 1 มี.ค. 64
14 ม.ค. 64 – 13 ก.พ. 64 1 เม.ย. 64
14 ก.พ. 64 – 13 มี.ค. 64 1 พ.ค. 64

_____________________________________

 

2) การขยายอายุการใช้งานคูปองส่วนลดสำหรับแพ็กเกจแบบเหมาจ่าย

เงื่อนไขผู้ใช้งานที่จะได้รับสิทธิ์คูปองส่วนลดชดเชย

  • ผู้ใช้ที่ทำการซื้อแพ็กเกจเหมาจ่ายก่อนวันที่ 14 ม.ค. 64
  • แพ็กเกจเหมาจ่ายมีรอบการใช้งาน (แบบรายเดือน) ตั้งแต่ 14 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป

สิทธิ์คูปองส่วนลดชดเชยที่จะได้รับ

  • ผู้ใช้งานจะได้รับส่วนลดชดเชยตามรอบการใช้งานที่ซื้อ ระยะการใช้งาน 1 เดือนหลังจากได้รับ

โดยผู้ใช้งานสามารถเช็กรอบการรับคูปองทดแทน ได้ตามตารางด้านล่างนี้

รอบการต่ออายุของคูปอง วันที่จะได้รับคูปองทดแทน
14 ธ.ค. 63 – 13 ม.ค. 64 1 มี.ค. 64
14 ม.ค. 64 – 13 ก.พ. 64 1 เม.ย. 64
14 ก.พ. 64 – 13 มี.ค. 64 1 พ.ค. 64

*Grab ขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาการใช้งานคูปองส่วนลดจาก GrabPackage สำหรับผู้ใช้งานที่ทำการสมัครแพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติหรือซื้อแพ็กเกจเหมาจ่ายสำหรับบริการ JustGrab / GrabBike (Win) / GrabCar Premium เท่านั้น