GrabPay เปย์เถิดชาวไทย ลดดับเบิ้ล คุ้มยาวถึงสิ้นปี รับส่วนลด GrabFood เพิ่มกว่า 1,300 บาท*

เพียงสั่ง GrabFood แล้วจ่ายด้วย GrabPay Wallet หรือบัตรเครดิต/เดบิตที่ร่วมรายการ
ผ่าน GrabPay รับส่วนลดเพิ่มทันทีเมื่อสะสมยอดสั่งตามกำหนด

🥞 สะสมส่วนลด เก็บไว้ใช้ถึงสิ้นปีเลย! 

⚫️ บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ: สั่ง GrabFood ครบ 15 ครั้ง รับส่วนลดรวมสูงสุด 1,300 บาท
🔵 บัตรเครดิตซิตี้: สั่ง GrabFood ครบ 15 ครั้ง รับส่วนลดรวมสูงสุด 1,180 บาท
🟢 บัตรเครดิต/เดบิตกสิกรไทย: สั่ง GrabFood ครบ 10 ครั้ง รับส่วนลดรวมสูงสุด 720 บาท
🟡 บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี: สั่ง GrabFood ครบ 10 ครั้ง รับส่วนลดรวมสูงสุด 615 บาท
🟣 บัตรเดบิต SCB: สั่ง GrabFood ครบ 10 ครั้ง รับส่วนลดรวมสูงสุด 615 บาท
⚪️ บัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต: สั่ง GrabFood ครบ 10 ครั้ง รับส่วนลดรวมสูงสุด 615 บาท
💚 GrabPay Wallet: สั่ง GrabFood ครบ 10 ครั้ง รับส่วนลดรวมสูงสุด 615 บาท

📅 22 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2564 นี้ เท่านั้น

วิธีรับส่วนลด:
1. สั่ง GrabFood ขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่งกับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner) และชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ร่วมรายการผ่าน GrabPay หรือชำระด้วย GrabPay Wallet ตั้งแต่ 22 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2564 โดยคุณจะได้รับส่วนลดตามลำดับที่กำหนด (ส่วนลดแต่ละขั้นมีจำนวนจำกัด)
2. เมื่อสั่งถึงลำดับที่ได้รับส่วนลด คุณจะได้รับส่วนลดใน My Rewards ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ในการสั่งครั้งต่อไป โดยต้องชำระเงินด้วยบัตรหรือวิธีเดิม ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 64

*ส่วนลดรวมสูงสุดเฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ | เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 15 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 100 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, 5 และ 7 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 760 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 150 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 9, 11, 12, 13, 14 และ 15 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 760 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บเท่านั้น และสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ)

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ)เท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 15 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, 5 และ 7 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 760 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 140 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 9, 11, 12, 13, 14 และ 15 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 760 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งไปยัง ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ) เท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเดบิต SCB

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเดบิต SCB เท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 488 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 488 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเดบิต SCB เท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาตเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 406 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 406 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาตเท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรกสิกรไทย

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรกสิกรไทยเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 90 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 3,470 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 150 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 3,470 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรกสิกรไทยเท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay GrabPay Wallet

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วย GrabPay Wallet เท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 1,620 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 1,620 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วย GrabPay Wallet เท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเครดิตกรุงศรี

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 400 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 400 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 155 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 155 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าเท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 250 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 250 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันเท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

เงื่อนไขภารกิจ GrabPay – Land of Pay บัตรเครดิตโลตัส

 1. ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 2. ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 3. ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตโลตัสเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 4. คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 5. ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 6. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 80 สิทธิ์
 7. ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 80 สิทธิ์
 8. รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 9. รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตโลตัสเท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 10. ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 11. แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 12. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 13. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป 
 14. แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 15. รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 16. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น 
 18. ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 20. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย