ลดทั้ง เดินทาง และสั่งอาหาร กับบัตรเครดิตไอซีบีซี

รับส่วนลดสูงสุดคนละ 6 ครั้งต่อเดือน!
ให้คุณคุ้มเดินทาง และคุ้มอร่อยได้ทุกที่

🚕 บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)
เรียกรถ ลด 100 บาท* 4 ครั้ง / เดือน / บัตร
(เมื่อค่าโดยสารขั้นต่ำ 150 บาท)
ใส่รหัส ICBCRIDE

🍝 สั่ง GrabFood ลด 100 บาท* 4 ครั้ง / เดือน / บัตร
(เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท)
ใส่รหัส ICBCFOOD

เมื่อชำระค่าบริการด้วย บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi,
GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า

🚕 บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์
เรียกรถ ลด 100 บาท* 6 ครั้ง / เดือน / บัตร
(เมื่อค่าโดยสารขั้นต่ำ 150 บาท)
ใส่รหัส HORORIDE

🍝 สั่ง GrabFood ลด 100 บาท* 6 ครั้ง / เดือน / บัตร
(เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท)
ใส่รหัส HOROFOOD

เมื่อชำระค่าบริการด้วย บัตรบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabFood

📆 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564

สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไข GrabFood:
• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล หรือยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ข้างต้นก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น โดยจำกัด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน
• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “HOROFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น โดยจำกัด 6 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน
• ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
• รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
• จำกัดการรับส่วนลด 600 สิทธิ์/เดือน สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล และยูเนี่ยนเพย์ และจำกัดการรับส่วนลด 300 สิทธิ์/เดือน สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ โดยสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ไหนจะหมดก่อน
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Grab ได้
• ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
• Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/ หรือ ICBC (Thai) Call Center โทร 02-629-5588

เงื่อนไข Grab Transport :
• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล หรือยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCRIDE” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ข้างต้นก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น โดยจำกัด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน

• ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดค่ามูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “HORORIDE” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ ก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น โดยจำกัด 6 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / เดือน
• รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
• รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
• จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 300 สิทธิ์/เดือนสำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า, โกลบอล วีซ่า ทราเวล และยูเนี่ยนเพย์ และจำกัดการรับส่วนลด 200 สิทธิ์/เดือน สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Grab ได้
• ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
• Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
• ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/ หรือ ICBC (Thai) Call Center โทร 02-629-5588