รับส่วนลด Grab สูงสุด 100 บาท กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

ลดสนั่นถึงสิ้นปี
แค่มีบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

จะเดินทางไปที่ไหน สั่งอาหารอร่อยถูกใจ หรือส่งของให้ถึงที่
ลดสุดคุ้มทันทีแค่จ่ายด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน GrabPay

👆 ผู้ใช้ใหม่
เรียก JustGrab/ GrabCar/ GrabExpress ลด 100 บาท*
สั่ง GrabFood (เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท) ลด 100 บาท*
ใส่รหัส  100CT1 

ผู้ใช้ปัจจุบัน
🍕 สั่ง GrabFood (เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท) ลด 50 บาท*
ใส่รหัส  FOODCT1 

🚗 เรียก JustGrab/ GrabCar ลด 50 บาท*
ใส่รหัส  RIDECT1 

📦 เรียก GrabExpress ลด 50 บาท*
ใส่รหัส  DELICT1 

ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2564

เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabExpress, และ GrabFood
สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อกำหนด 

  1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับการใช้ครั้งแรก(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ ตลอดรายการ
  2. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 50 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับลูกค้าเก่า(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 2 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ ต่อเดือน
  3. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 300 สิทธิ์ต่อเดือน และ 900 สิทธิ์ ตลอดรายการ สำหรับรหัส “100CT1” 
  4. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 900 สิทธิ์ต่อเดือน และ 2,700สิทธิ์ ตลอดรายการ สำหรับรหัส “FOODCT1”
  5. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “100CT1”  สำหรับลูกค้าใหม่ และ“FOODCT1” สำหรับลูกค้าเก่า และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน   ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
  6. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
  7. ใช้ได้กับบริการ GrabFood  ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ ให้บริการ GrabFoodเท่านั้น
  8. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2564
  9. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
  11. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  12. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  13. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด 

 1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  รับส่วนลดค่าบริการ 100 บาท สำหรับการใช้ครั้งแรก(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ ตลอดรายการ 
 2. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  รับส่วนลดค่าบริการ 50 บาท สำหรับลูกค้าเก่า(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด  3 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ เดือน (จำกัดสิทธิ์ JustGrab,GrabCar 2 สิทธิ์/เดือน และ GrabExpress 1สิทธิ์/เดือน)
 3. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ JustGrab,GrabCar 100 สิทธิ์ต่อเดือน / GrabExpress 100 สิทธิ์ต่อเดือน และ 600 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับรหัส “100CT1” 
 4. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 150 สิทธิ์ต่อเดือน และ 450 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับรหัส “RIDECT1”
 5. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 150 สิทธิ์ต่อเดือน และ 450 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับรหัส “DELICT1”
 6. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “100CT1”  สำหรับลูกค้าใหม่ และ“RIDECT1” หรือ  “DELICT1” สำหรับลูกค้าเก่า และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน   ก่อนที่จะทำการเดินทางเท่านั้น
 7. สามารถใช้ได้กับบริการ JustGrab,GrabExpress, GrabCar  ในประเทศไทย เท่านั้น
 8. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 10. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2564
 11. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
 12. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 13. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/