ลดทั้ง เดินทาง สั่งอาหาร และส่งของ กับ Central The 1 Credit Card

🎪 ให้ขาช้อป เดินทางง่าย อร่อยได้ทุกที่ ส่งของสบาย 🎪
แค่ใช้ Grab แล้วจ่ายด้วย Central The 1 Credit Card เลย!

ผู้ที่ผูกบัตร Central The 1 Credit Card กับ GrabPay ครั้งแรก
เรียก GrabCar/ GrabExpress ลด 100 บ.*
สั่ง GrabFood ลด 100 บ.* (เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บ.)
ใส่รหัส: CT1NEW

ทุกผู้ใช้บัตร Central The 1 Credit Card กับ GrabPay
เรียก GrabCar/ GrabExpress ลด 50 บ.*
สั่ง GrabFood ลด 50 บ.* (เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บ.)
ใส่รหัส: CT1EX

เมื่อชำระค่าบริการด้วย Central The 1 Credit Card ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabCar, GrabExpress, GrabFood

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

🚗 📦 🍛

เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัส CT1NEW สำหรับ GrabExpress, GrabCar
1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าบริการ 100 บาท สำหรับการใช้ครั้งแรก(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ ตลอดรายการ
2. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 100 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับรหัส “CT1NEW”
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “CT1NEW” สำหรับลูกค้าใหม่ และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อนที่จะทำการเดินทางเท่านั้น
4. สามารถใช้ได้กับบริการ GrabExpress, GrabCar ในประเทศไทย เท่านั้น
5. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
7. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
8. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง 10. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
11. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัส CT1NEW สำหรับ GrabFood
1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับการใช้ครั้งแรก(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ ตลอดรายการ
2. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับรหัส “CT1NEW”
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “CT1NEW” สำหรับลูกค้าใหม่ และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
5. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ ให้บริการ GrabFoodเท่านั้น
6. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
7. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
10. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัส CT1EX สำหรับ GrabExpress, GrabCar
1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าบริการ 50 บาท สำหรับลูกค้าเก่า(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 2สิทธิ์ / ผู้ใช้/ เดือน (จำกัดสิทธิ์ GrabCar 1 สิทธิ์/เดือน และ GrabExpress 1สิทธิ์/เดือน)
2. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ต่อเดือน และ 1,500 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับรหัส “CT1EX”
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “CT1EX” สำหรับลูกค้าเก่า และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อนที่จะทำการเดินทางเท่านั้น
4. สามารถใช้ได้กับบริการ GrabExpress, GrabCar ในประเทศไทย เท่านั้น
5. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
7. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
8. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง 10. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
11. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนด รหัส CT1EX สำหรับ GrabFood
1. ผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 50 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับลูกค้าเก่า(จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้/รายการสั่งซื้อ) และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 2 สิทธิ์ / ผู้ใช้/ ต่อเดือน
2. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัดสิทธิ์ 900 สิทธิ์ต่อเดือน และ 2,700 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับรหัส “CT1EX”
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส ในช่องกรอกรหัส “CT1EX” สำหรับลูกค้าเก่า และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
5. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ ให้บริการ GrabFoodเท่านั้น
6. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
7. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
10. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood GrabFood Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน5%
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS หรือ UChoose โดยได้รับข้อความยืนยันจากระบบภายในวันที่ทำรายการและยังคงสถานะสมาชิกและไม่ผิดเงื่อนไขในการใช้บัตรจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืน
2. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ทำการลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการผ่าน SMS หรือ UChoose SMS ลงทะเบียนพิมพ์ GRB (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งที่ 081-278-2222
3. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมจะถูกนำมารวมกันเพื่อคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม
4. เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อเดือน ครบ 1,500 – 2,999 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก รับเครดิตเงินคืน 75 บาท ,ครบ 3,000 -4,499 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก รับเครดิตเงินคืน 150 บาท , 4,500 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 225 บาท
5. จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน และสูงสุด 675 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
6. บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนและโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 30วัน หลังจากจบรอบเครดิตเงินคืน