🎃 เดือนปล่อยผี มี iPad ฟรี* รออยู่

🎃 ง่ายๆ ยิ่งใช้จ่ายผ่าน GrabPay Wallet
ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับคำใบ้เพื่อสะสมรับรางวัลได้ไวก่อนเพื่อน 🎃

เพียงสั่ง GrabFood แล้วจ่ายผ่าน GrabPay Wallet ตั้งแต่ 200 บ./ ครั้งขึ้นไป
คุณก็อาจได้รับ คำใบ้ เพื่อนำไปสู่รหัสรับ iPad 10.2 ฟรี!* ไปครอง
โดยจะมี 7 คำใบ้ด้วยกัน แต่ละคำใบ้จะนำไปสู่ตัวอักษรแต่ละตัวของรหัสที่ใช้รับรางวัล
ดังนั้นรหัสรับรางวัลจึงประกอบไปด้วย 7 ตัวอักษร เท่านั้น

☝️ ใครสะสมครบคนแรก นำรหัสใช้บน GrabFood เพื่อรับรีวอร์ด iPad 10.2 (128 GB, space grey, WiFi) มูลค่า 12,900.00 บาท จำนวน 1 รางวัล ทันที*

✌️ ส่วนผู้ที่สะสมรหัสทั้ง 7 ครบเป็นคนที่ 2 ถึงคนที่ 11 ก็ไม่ต้องน้อยใจ รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลง
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้โค้ดที่ถอดรหัสได้ในการสั่ง GrabFood เพื่อรับ iPad 10.2 (128 GB, space grey, WiFi) มูลค่า 12,900.00 บาท (เฉพาะผู้ใช้ท่านแรกที่ใช้โค้ดเท่านั้นที่ได้รับ iPad, มาก่อน ได้สิทธิ์ก่อน) ระยะแคมเปญระหว่างวันที่ 12 – 31 ต.ค. 63
* ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมภาพหน้าจอของรางวัลใน My Rewards และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอป Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
* เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
* ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ถ้าหากไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล, Grab จะทำการเก็บรางวัลไว้เพื่อใช้ในแคมเปญครั้งต่อไป
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า