คุ้มๆ สไตล์ GrabFood ถึงสิ้นปี

📱 เพียงสมัครและเข้าใช้โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพครั้งแรก รับส่วนลด GrabFood 100 บาท* 📱

รับรีวอร์ดส่วนลด 100 บาท* สำหรับ GrabFood
*สำหรับยอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท

เมื่อสมัครและเข้าใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63– 31 ธ.ค. 63
สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขรายการ
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและเข้าใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63– 31 ธ.ค. 63
2. ลูกค้าจะได้สิทธิ์ทันทีที่ทำครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสิทธิ์ที่ได้รับนั้นจะมีอายุถึงสิ้นเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่สมัครโมบายแบงก์กิ้ง) และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 63
3. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว สามารถตรวจดูคูปองได้ที่ “คูปองของฉัน”” ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. จำกัดสิทธิ์ของลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
5. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ลูกค้าใหม่สามารถเลือกได้เพียง 1 ร้านค้าเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษในแต่ละร้านค้ามีจำนวนจำกัด
7. ลูกค้าต้องแลกรับสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละร้านค้า มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษจาก Grab
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและเข้าใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63– 31 ธ.ค. 63
2. ลูกค้าจะได้สิทธิ์ทันทีที่ทำครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสิทธิ์ที่ได้รับนั้นจะมีอายุถึงสิ้นเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่สมัครโมบายแบงก์กิ้ง) และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 63
3. เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว สามารถตรวจดูคูปองได้ที่ “คูปองของฉัน”” ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. จำกัดสิทธิ์ของลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
5. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ลูกค้าใหม่สามารถเลือกได้เพียง 1 ร้านค้าเท่านั้น
6. จำกัด 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
7. ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด
1. รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท
2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
3. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63– 31 ม.ค. 64
4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “”พาร์ทเนอร์”” เท่านั้น
5. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
6. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2525