กิจกรรมแจกการ์ดปีใหม่ สุด Exclusive จาก BNK48!

💚 รายละเอียด กิจกรรม แจกการ์ดปีใหม่สุด Exclusive จาก BNK48 ฉลองต้อนรับปี 2021

 

กติกาในการร่วมกิจกรรมแจกการ์ดปีใหม่จาก BNK48 มีดังนี้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคำสั่งซื้อ GrabFood โดยใช้รหัส เป็นจำนวนสูงสุดในแต่ละรหัส จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • CARD1  จะได้รับรางวัลการ์ดเบอร์ 1 จาก เฌอปราง BNK48
 • CARD2  จะได้รับรางวัลการ์ดเบอร์ 2 จาก มิวสิค BNK48
 • CARD3  จะได้รับรางวัลการ์ดเบอร์ 3 จาก ปัญ BNK48
 • CARD4  จะได้รับรางวัลการ์ดเบอร์ 4 จาก เจนนิษฐ์ BNK48
 • CARD5  จะได้รับรางวัลการ์ดเบอร์ 5 จาก เนย BNK48
 • CARD6  จะได้รับรางวัลการ์ดเบอร์ 6 จาก มินมิน BNK48

รหัสส่วนลดตั้งแต่ CARD1-6 จะมีส่วนลดค่าส่งมูลค่า 1 บาท

หมายเหตุ กรณีที่มีผู้ใช้รหัสเป็นจำนวนเท่ากันนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อสูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 • ระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.2564 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 28 ม.ค.2564 เวลา 23.59 น.
 • บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 31 ม.ค.2564 ที่ GrabFood Official Facebook Page
 • ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน Grab 

ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

(ข) แสดงข้อความที่บริษัทแจ้งไปว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล 

(ค) โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ที่ได้รับรางวัล

 • บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ 
 • โดยมารับรางวัล ณ ที่ทำการบริษัท บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวานิช 2 ถนนสุขุมวิท (ปากซอย 33) แขวงคลองตันเหนือ กทม. 10110 ซึ่งทางทีมงานจะทำการติดต่อนัดหมายวันเวลาอีกครั้งหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมารับรางวัลผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด