ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก “แคมเปญ GrabFood อิ่มลุ้นทอง” แจกทองและส่วนลดกว่า 1 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก “แคมเปญ GrabFood อิ่มลุ้นทอง” แจกทองและส่วนลดกว่า 1 ล้านบาท

เงื่อนไข

 1. เป็นผู้สั่งซื้ออาหารที่จำหน่ายผ่าน GrabFood ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab โดยทำการใส่รหัสส่วนลด “RICH”
 2. สั่งซื้อในระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับอีเมล์และ sms ส่งไปยังอีเมล์และเบอร์ที่สมัครไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

1. ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

(ข) แสดงอีเมล์หรือ SMS ที่บริษัทแจ้งไปว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล และแสดงหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ

(ค) โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ที่ได้รับรางวัล

(ง) สำเนาสลิปโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ไปที่บัญชีเลขที่ ธนาคารกสิกรไทย 758-2-00586-5 บจก.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย

รางวัลที่ 1 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 2,712.2095 บาท

รางวัลที่ 2 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 1,357.6048 บาท

รางวัลที่ 3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 342.1512 บาท

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมารับที่ GP Apartment หรือ GP Media Production Co.,ltd.
ซ.แบริ่ง 1 ถ.สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมารับรางวัลผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

2. ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 ทางบริษัทจะดำเนินการส่งวอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 100 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล ไปยังอีเมลที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบริษัทในขั้นตอนการสมัครเปิดใช้บริการ Grab ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายละเอียดผู้ได้รางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ

**รายชื่อด้านล่างเป็นอีเมล์ที่ทางลูกค้าได้ใช้สมัครไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 54,244.19 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 27,152.096 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 271,520.96 บาท

 • waenas2022@hotmail.com
 • Smile2547punch@gmail.com
 • Krittipong.suk@pccpl.ac.th
 • pang345@hotmail.com
 • gochakorn.g@gmail.com
 • at.jinwara@gmail.com
 • earn25848@gmail.com
 • iceasisidgg@hotmail.com
 • manutpan98@gmail.com
 • aariyahhh@gmail.com

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 6,843.024 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 342,151.20 บาท

 • noeybahbah@gmail.com
 • mekthu@varee.ac.th
 • orranucpm12@gmail.com
 • narinrat_2541@hotmail.com
 • thepeeii@gmail.com
 • perapol.kulaubol@gmail.com
 • boykronnawit@Gmail.com
 • donkungmc@gmail.com
 • TABTIMTHONG_T@hotmail.com
 • guzazaza5@hotmail.com
 • why_do_want_a_know_that@hotmail.com
 • dongttex12@gmail.com
 • jaruwat-smi@gmail.com
 • monokung@gmail.com
 • cherry_desu@hotmail.com
 • budsayamas.w@kkumail.com
 • froydz1995@gmail.com
 • kulrada_ng@hotmail.com
 • chanplak@gmail.com
 • kungtakub@gmail.com
 • khun_gieff@hotmail.com
 • jasmineka1987@icloud.com
 • p.br_9977@hotmail.com
 • mart_love_36@hotmail.com
 • pimrawe@hotmail.com
 • curveccc@gmail.com
 • stream_of_love@windowslive.com
 • sittirat1983@hotmail.com
 • maaamm@hotmail.com
 • goolimprasert@gmail.com
 • Aormed24@gmail.com
 • pmchantana@gmail.com
 • beerwani62@gmail.com
 • ampamp3452@gmail.com
 • thxyada@gmail.com
 • sakda453@gmail.com
 • chom.sp@hotmail.com
 • supat.kkk@hotmail.com
 • jayda_satitkku22@hotmail.com
 • katty_bee18@hotmail.co.th
 • kasama.hin@gmail.com
 • naruethai2555@gmail.com
 • nat_liver@hotmail.com
 • marinmin1998@gmail.com
 • yadpiroon.yok@gmail.com
 • aoaecutejung@gmail.com
 • peeramatenine2@gmail.com
 • mia.rrrr18@gmail.com
 • jakkarpaty@gmail.com

รางวัลที่ 4 วอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 100 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลรางวัล 1,000 บาท จำนวน 400 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท

 • armshell@hotmail.com
 • tanaphat17643@hotmail.com
 • miwkodchakon@gmail.com
 • bellmind2533@gmail.com
 • gammie.452@gmail.com
 • manlika_kho@vu.ac.th
 • yoottana_pagool@yahoo.com
 • tanachai_a@hotmail.com
 • sirinthip433@icloud.com
 • tanuki2542@gmail.com
 • top_neverdies@hotmail.com
 • monokung@gmail.com
 • 1-32339-percy@hotmail.co.th
 • monthakan0407@gmail.com
 • yasei_no_uma@hotmail.com
 • sirithorn.lh@kw.ac.th
 • mukiiandsea@gmail.com
 • beesingletg@gmail.com
 • thanaponkhaoprakop@gmail.com
 • fabsakpa2539@gmail.com
 • sook_supha55555@hotmail.com
 • chadapron17@icloud.com
 • kedsaraon@gmail.com
 • Hathaitippd@gmail.com
 • mawikakiki@gmail.com
 • tipyavan@hotmail.co.th
 • sunan.9127@gmail.com
 • tikzero1995@hotmail.com
 • kasidet_kmutnb2010@outlook.co.th
 • aonaensp@gmail.com
 • Chisa1789@hotmail.com
 • cheeze_zkb@hotmail.com
 • s.pond5132@icloud.com
 • jirawatjj123@gmail.com
 • iskandar.ali@hotmail.my
 • pawarissimsa@gmail.com
 • kaninwind@hotmail.com
 • ice.pwn19@gmail.com
 • yam_miie@hotmail.com
 • may222003@hotmail.com
 • pianothola@gmail.com
 • pp.skawduen@hotmail.com
 • oakleyjunpuan@gmail.com
 • treasure.services.hh@gmail.com
 • thanyamat@kjst.ac.th
 • pomphansak1989@gmail.com
 • attapolboonsong@hotmail.com
 • jintarat238@gmail.com
 • punrada7127@gmail.com
 • jan_ultraman_jan@hotmail.com
 • aommynpr@gmail.com
 • hector_of_troy_14@hotmail.com
 • zakura_i@hotmail.com
 • thitawanmalin.21@gmail.com
 • my-mild555@windowslive.com
 • birdzxzxzx1231@gmail.com
 • day8667@gmail.com
 • Minzaa092@gmail.com
 • ppoonn90@gmail.com
 • tossapon.b@gmail.com
 • kaeotamyae.phattharawadi@gmail.com
 • Janthathip2542@gmail.com
 • jesjira3371@gmail.com
 • joongbi@hotmail.co.th
 • 0802807010boo@gmail.com
 • hlmk1986@gmail.com
 • poseidon_kit@hotmail.com
 • nattachai507@gmail.com
 • chockd258@gmail.com
 • supannika.012@gmail.com
 • pramualchai.ket@gmail.com
 • nfernt@gmail.com
 • 581901055@unc.ac.th
 • kibum_som0@hotmail.com
 • prapatsara.kp@gmail.com
 • gamo2555@gmail.com
 • jjamesme5@gmail.com
 • Budsayanee11@gmail.com
 • eveveve5547@gmail.com
 • noomat@gmail.com
 • engineer2548@hotmail.com
 • yadatoey@gmail.com
 • natthamonlss@gmail.com
 • wajiraphon1988@gmail.com
 • jangtob4444@gmail.com
 • tharuettwan24@gmail.com
 • kannika01112541somo@gmail.com
 • neecharat@hotmail.com
 • chananooch.pik@gmail.com
 • aubonwanbliss@gmail.com
 • toa_asenal@hotmail.com
 • shinswsv@gmail.com
 • nittaya.pic@gmail.com
 • scsmg_kk@hotmail.com
 • boing11111@hotmail.com
 • ploylulo@gmail.con
 • koomprawat@gmail.com
 • aommy9209@gmail.com
 • beezana555@gmail.com
 • pepor_za@hotmail.com
 • issaree.hunter@gmail.com
 • arita.bumpen@gmail.com
 • umiimii.huahua@gmail.com
 • apichaya.tmst@gmail.com
 • iamphakamat2@gmail.com
 • ton_munez_26@hotmail.com
 • r3p2ppp1@gmail.com
 • sararatp.kataizaa@gmail.com
 • mymelody94@hotmail.com
 • janworawan89@gmail.com
 • aunyawee.k@gmail.com
 • ssirapatpark@gmail.com
 • onuma-pla@hotmail.com
 • niramon_rx@hotmail.com
 • zupzippo@gmail.com
 • kyoko_111@hotmail.com
 • supermom_jippy@hotmail.com
 • specter00@hotmail.co.th
 • madchima.inkun@gmail.com
 • mobilestreet09876@gmail.com
 • parinya.b@hotmail.com
 • nes_nanticha_22_08_40@hotmail.com
 • jiratti_010@hotmail.com
 • n.heebkaew@gmail.com
 • pak.pannapak@gmail.com
 • rujeenami@hotmail.com
 • fernny333@gmail.com
 • naihaiman707@gmail.com
 • tigerpraifa@gmail.com
 • pucoolxmas@hotmail.com
 • jane_nifan@hotmail.com
 • kidsana57@gmail.com
 • poonnaya2526@gmail.com
 • song-j-good@hotmail.com
 • Durotanxxx@gmail.com
 • tippawan.dee2528@gmail.com
 • lovenarisnaris@icloud.com
 • Priyapat.wongsa@gmail.com
 • fernevelyn@gmail.com
 • phawinee.vesely@gmail.com
 • knewzaa@hotmail.com
 • beezozaa@gmail.com
 • ton_master@hotmail.com
 • aowatt23@gmail.com
 • Chalida_ice1@hotmail.com
 • nuttarika13072541@gmail.com
 • naknakara@gmail.com
 • tanawut30@hotmail.com
 • Nune.worakamon2539@gmail.com
 • baystorecnx@gmail.com
 • wxuttamang@gmail.com
 • andrejames2231@gmail.com
 • infiniteregionz@gmail.com
 • miumiu695@gmail.com
 • isabell_mm@hotmail.com
 • newckct7601@hotmail.com
 • nam555_lawyer@hotmail.com
 • rujidameela@gmail.com
 • kanokwan_ltk@hotmail.com
 • benny1990615@gmail.com
 • putsanee_kb@hotmail.com
 • aekawut1991@gmail.com
 • jack_mechatronic2@hotmail.com
 • fructose.ch@gmail.com
 • yadpirun_2610@hotmail.com
 • doo1244.23@gmail.com
 • nun_dogza_@hotmail.com
 • arreeya8443@gmail.com
 • jarukan3456@gmail.com
 • tawin@nhp.ac.th
 • thokinw@gmail.com
 • mooliv@hotmail.com
 • siriyapam12@gmail.con
 • maymoaoy@hotmail.com
 • p.thuthaworn@gmail.com
 • lnwatomzaza@gmail.com
 • goatseptember@gmail.com
 • lemotystilinski1d@gmail.com
 • fai1977@hotmail.co.th
 • ning-baaa@hotmail.com
 • piyachat415@gmail.com
 • oonsong1996@gmail.com
 • mp10065589@gmail.com
 • minny.min1388@gmail.com
 • purgatoryth@hotmail.com
 • fainnie@msn.com
 • kunachkongsom82@gmail.com
 • fuldan_th@hotmail.com
 • junejunejunejunejunejunejune@hotmail.com
 • nattapol_196@hotmail.com
 • puriko7885@icloud.com
 • tanapalazz@gmail.com
 • bodeerat2015@gmail.com
 • sarayute@gmail.com
 • chydouch@gmail.com
 • Chocolate3145@gmail.com
 • mio.cubrick@gmail.com
 • tanapat.wi4798@gmail.com
 • thailandcoachtom2013@gmail.com
 • only_august@hotmail.com
 • tongkan-lux@hotmail.com
 • tod.playboy1988@gmail.com
 • filmmii_moriza@hotmail.com
 • aor_yungying@hotmail.com
 • natsumea_pla@hotmail.com
 • cindiehildebrandt@gmail.com
 • kanmonza@hotmail.com
 • ballmaxma35@icloud.com
 • mook_pkw@hotmail.com
 • areerat.label@g.swu.ac.th
 • pohnchanok317@gmail.com
 • salakjitauntrai@Gmail.com
 • nichalee2828@gmil.com
 • gikgik3012@hotmail.com
 • jubjirie@hotmail.com
 • pinshayapan@gmail.com
 • gugle160810@hotmail.com
 • 6131210114@lamduan.mfu.ac.th
 • dongdueninkeaw@gmail.com
 • Wannaporn.ch31@gmail.com
 • donut_amdine@hotmail.com
 • phanuwatzaa1995@gmail.com
 • pongsathon3762@gmail.com
 • kluays@gmail.com
 • halops8@gmail.com
 • lhilorist@gmail.com
 • viknezz1771@gmail.com
 • nuudep_laz@hotmail.com
 • tr101240@gmail.com
 • saranant@hotmail.com
 • Rockyza41@gmail.com
 • manutchayaop15@gmail.com
 • nalintip2526@hotmail.com
 • jitsupa9803@gmail.com
 • ninja_pns@hotmail.com
 • sonntag_juni@msn.com
 • basss_sy@hotmail.com
 • Areerat.krong21@gmail.com
 • ballnaice@hotmail.com
 • supattra.jit@hotmail.com
 • mamildlibeary@gmail.com
 • suratzf@gmail.com
 • nutjiko160434@gmail.com
 • mikihisa99note2@gmail.com
 • atpthb@gmail.com
 • nantanat0604@icloud.com
 • newyear5season@gmail.com
 • aumart2533@gmail.com
 • nit32123@gmail.com
 • alitsada@icloud.com
 • pee_mania@hotmail.com
 • napawan.heep@tat.or.th
 • aoolovrbkk@hotmail.com
 • thitinun.mos@gmail.com
 • eruppure@windowslive.com
 • kortor.teow@gmail.com
 • meepooh-moopee@hotmail.com
 • p.k.luktarn@gmail.com
 • mik.kk09@hotmail.com
 • tom.chaiha@gmail.com
 • nimaphanchollatid@gmail.com
 • paradon.take@gmail.com
 • aoaoao72@gmail.com
 • junta.thiti@gmail.com
 • Weerawanmild12@gmail.com
 • nannapatpatkaew09@gmail.com
 • natchachanawat28@gmail.com
 • nathasha.tveit@gmail.com
 • nuth.ku.m@gmail.com
 • hooznis005@gmail.com
 • ice_zone4@hotmail.com
 • sek_2545@hotmail.com
 • ake2004@hotmail.com
 • leena_narin@hotmail.com
 • p.a.i.w.e.e55@gmail.com
 • khunzbear@gmail.com
 • peemja12@gmail.com
 • faungfaungg7215@gmail.com
 • Colonia2020@gmail.com
 • wanderfulk@gmail.com
 • nam_bks28@hotmail.com
 • jmayonness@gmail.com
 • laksanawan1982@hotmail.com
 • aonthanrada@gmail.com
 • makobmaoo00d@gmail.com
 • epic.l3unny187@gmail.com
 • lightmaruru@gmail.com
 • noohying_lek@hotmail.com
 • seungho_mylove@hotmail.com
 • biliverdin_art@msn.com
 • bee456@live.com
 • pit_sarachat@kkumail.com
 • songpoom16@gmail.com
 • Moopaii@hotmail.com
 • Pueng9740@gmail.com
 • kitima1997@gmail.com
 • noom15397@gmail.com
 • ninarrj28@gmail.com
 • Thanchanok20124@gmail.com
 • winser6665@gmail.com
 • big_big_cs@hotmail.com
 • ice_zone4@hotmail.com
 • title20@hotmail.com
 • chewin.cj@gmail.com
 • pseudo_sp119@hotmail.com
 • mr.modx@windowslive.com
 • mr.modx@windowslive.com
 • man101139@gmail.com
 • chaamesrp@hotmail.com
 • thelingnoi@gmail.com
 • thitipornnpk@gmail.com
 • sujisom1@hotmail.com
 • moder.n_dog@hotmail.com
 • nattapon.x2@icloud.com
 • tingstings98@gmail.com
 • Riwnarunat@gmail.com
 • arzt18@gmail.com
 • jamesuza-inw@hotmail.com
 • kong_kkws@hotmail.com
 • kluays@gmail.com
 • unangi_555@hotmail.com
 • mglayanee20200@gmail.com
 • boyzanaruk55@gmail.com
 • chor.kirana@gmail.com
 • 2LovelyJN@gmail.com
 • bossmarie2007@hotmail.com
 • Pinkenjoy8@gmail.com
 • tatanano558sas@gmail.com
 • numwhan_56@hotmail.com
 • jksn_sn@hotmail.com
 • nonna_na@hotmail.com
 • eruppure@windowslive.com
 • k_deaw@hotmail.com
 • s4535575@hotmail.com
 • sunisa.jaikham@gmail.com
 • mersedez_26@hotmail.com
 • supawitnoakeaw@hotmail.com
 • seoulcha122542@gmail.com
 • airin.k58@rsu.ac.th
 • opalpanthong@gmail.com
 • ashumi13@gmail.com
 • kanittha.2538@hotmail.com
 • nutt.jamsuwan@gmail.com
 • veelayut_aof@hotmail.com
 • jenny_putita123@hotmail.com
 • filmodina_@outlook.com
 • ruthairar@gmail.com
 • pom_pamzz@hotmail.com
 • jpiyamon@hotmail.com
 • anastasiermz@gmail.com
 • konkaew254001@gmail.com
 • achita0536@gmail.com
 • kwang.chonticha@hotmail.com
 • fernwq@gmail.com
 • chanakorn.hannarong@hotmail.com
 • gagchor3_@hotmail.com
 • thitiroch@gmail.com
 • porkyweerajit@gmail.com
 • somruethai.supich@gmail.com
 • tamzaayot@gmail.com
 • aonsmile2543@Gmail.com
 • chanphen_4904@icloud.com
 • a0966725900@gmail.com
 • aof_adenalyne@hotmail.com
 • sagkkw@gmail.com
 • mamew1228@gmail.com
 • phonsawai.materials@gmail.com
 • nantachitn@hotmail.com
 • pollawataaa0089@gmail.com
 • gnohpastoy@hotmail.com
 • lnwpangya05@hotmail.com
 • wanida_oilly55@hotmail.com
 • moonoiiswn@outlook.com
 • kritsanadatong@gmail.com
 • dao.aonkaew@gmail.com
 • donkungmc@gmail.com
 • gerrard_888@hotmail.com
 • punpunhello@gmail.com
 • missgranger044@windowslive.com
 • Noobamm1234@gmail.com
 • siripa1015siz@gmail.com
 • tnkws1202@gmail.com
 • nay_coke@hotmail.com
 • one_1_nueng@hotmail.co.th
 • lord_maokang@hotmail.com
 • frongvipzo10@hotmail.com
 • pharmasave_9999@hotmail.com
 • kloz.ter@hotmail.com
 • hadispeepee@gmail.com
 • somloveploy01@gmail.com
 • pompam030316@gmail.com
 • 109nut@windowslive.com
 • kazujin_pui@hotmail.com
 • artfff101@gmail.com
 • tongla19933@gmail.com
 • suwarakmaneepukdee@gmail.com
 • bebeeryo1@gmail.com
 • manittaya57@gmail.com
 • defertv28@gmail.com
 • team1krub@gmail.com

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองผู้ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน โดยหากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ