ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก “แคมเปญ GrabFood แจกทอง” รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก “แคมเปญ GrabFood แจกทอง” รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

เงื่อนไข

 1. เป็นผู้สั่งซื้ออาหารที่จำหน่ายผ่าน GrabFood ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab โดยทำการใส่รหัสส่วนลด “GOLD”
 2. สั่งซื้อในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับอีเมล์และ sms ส่งไปยังอีเมล์และเบอร์ที่สมัครไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

1. ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

(ข) แสดงอีเมล์หรือ SMS ที่บริษัทแจ้งไปว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล และแสดงหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ

(ค) โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ที่ได้รับรางวัล

(ง) สำเนาสลิปโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ไปที่บัญชีเลขที่ ธนาคารกสิกรไทย 758-2-00586-5 บจก.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย

รางวัลที่ 1 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 2,841.835 บาท

รางวัลที่ 2 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 358.395 บาท

รางวัลที่ 3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 179.177 บาท

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลในวันที่ 9 มกราคม 2564 โดยมารับที่ GP Apartment หรือ GP Media  Production Co.,ltd.
ซ.แบริ่ง 1 ถ.สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมารับรางวัลผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

2.ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 ทางบริษัทจะดำเนินการส่งวอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 40 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล ไปยังอีเมลที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบริษัทในขั้นตอนการสมัครเปิดใช้บริการ Grab ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายละเอียดผู้ได้รางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ

**รายชื่อด้านล่างเป็นอีเมล์ที่ทางลูกค้าได้ใช้สมัครไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 56,836.70 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,167.90 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 143,341.76 บาท

 • supanee268@gmail.com
 • story_neverdie@hotmail.com
 • satita_phoomee-55@hotmail.com
 • gisanothai@gmail.com
 • gunnii_1427@hotmail.com
 • kruba_vorakorn@hotmail.com
 • tanutanom@yahoo.com
 • aunyamenee@gmail.com
 • imaginationd22@gmail.com
 • kk39@gmail.com
 • 11.56ss@gmail.com
 • ter_nandon@hotmail.com
 • apaptsara_yok@hotmail.com
 • 0201@gmail.com
 • takeashotza@hotmail.com
 • jademmoss@gmail.com
 • chayamorn_pct@live.com
 • firstnisa1998@gmail.com
 • akira_dekbamczaa@hotmail.com
 • tanwanlai@gmail.com

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 3,583.54 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 143,341.76 บาท

 • chetsadasanguansak@gmail.com
 • janery888@gmail.com
 • francis23@hotmail.co.th
 • 31@gmail.com
 • dantean427@gmail.com
 • chorada528@gmail.com
 • touhoo_pooh@hotmail.com
 • nagato_acn@hotmail.com
 • gis@gmail.com
 • duangsuda142080dd@gmail.com
 • 13@gmail.com
 • wasutorn22858@gmail.com
 • namriw1234@gmail.com
 • eagle256124@gmail.com
 • yamape_new@hotmail.com
 • scalerct@gmail.com
 • mayyanathip@hotmail.com
 • b_battaz@hotmail.com
 • eath112@hotmail.com
 • natha_sia@hotmail.com
 • boss1402@gmail.com
 • be@gmail.com
 • shoppy_111@hotmail.com
 • arsbird@gmail.com
 • ployza555@gmail.com
 • vipbb_tan@hotmail.com
 • toeytoey082534@gmail.com
 • rider9world@gmail.com
 • jang_plailiiz@hotmail.com
 • shanyuqi2015@gmail.com
 • armornteboppo@yahoo.com
 • biggroup@gmail.com
 • boorabiw@gmail.com
 • mikadowave@gmail.com
 • kamthong@gmail.com
 • nittitha@gmail.com
 • sunisa240541@gmail.com
 • adun1979aa@gmail.com
 • thanatchaya@gmail.com
 • benzmonkey@hotmail.com

รางวัลที่ 4 วอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 40 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลรางวัล 400 บาท จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท

 • salisa9564@gmail.com
 • watlove2906@hotmail.com
 • ho@gmail.com
 • mameawlb2542@gmail.com
 • com
 • phantomconan@gmail.com
 • mai@gmail.com
 • eingaor@gmail.com
 • orange_oknet@gmail.com
 • jabbago@gmail.com
 • kamonchanok6699@gmail.com
 • janny_2540_@hotmail.com
 • wasburana@gmail.com
 • panadda8645@gmail.com
 • kongkong1666@gmail.com
 • 1980@gmail.com
 • willowsunbeam@gmail.com
 • zerostart_t@msn.com
 • pooum@hotmail.com
 • mylittlemonkeyqianxi@gmail.com
 • phosarasaeng@gmail.com
 • wanarat11340@gmail.com
 • pra@gmail.com
 • dow12@hotmail.co.th
 • titisas@hotmail.com
 • jn.@gmail.com
 • kanokporn@lin@gmail.com
 • alive43127@gmail.com
 • nookienobody@gmail.com
 • subsin06@gmail.com
 • theanchai@gmail.com
 • white_crow99@hotmail.com
 • the_fozz_053@yahoo.com
 • boloveoumjub@gmail.com
 • taem@gmail.com
 • Suchut2529@gmail.com
 • kwnnrkof29@hotmail.com
 • sumintass99@gmail.com
 • nursing_korea@icloud.com
 • chadjanetanawan@gmail.com
 • you06062000@gmail.com
 • passawee_29@hotmail.com
 • m3n17@wdshj.ac.th
 • mine1433@gmail.com
 • 11@gmail.com
 • fpatanan@gmail.com
 • monrudeepuykhan@gmail.com
 • jr@gmail.com
 • makemoney37@windowslive.com
 • 2323@gmail.com
 • mooaungeay@gmail.com
 • nidchakan-tu@hotmail.com
 • vongprom_@hotmail.com
 • soulyuang@gmail.com
 • arintaya57@gmail.com
 • beer_fluk_flok@hotmail.com
 • phanidaphumnoi@gmail.com
 • chothawee@hotmail.com
 • khong@gmail.com
 • skw@gmail.com
 • cnkaew@gmail.com
 • steven_vissers@hotmail.com
 • nuannuch_mrt@hotmail.com
 • aoon-yee2519@hotmail.com
 • naritkun0092@gmail.com
 • kulsing0000@gmail.com
 • venustanutporn@gmail.com
 • narawitdew2683@gmail.com
 • noname1732@hotmail.com
 • lalitacream2604@gmail.com
 • neenjjhmr@gmail.com
 • sirawat1_12@ymail.com
 • boonmeehorchai@gmail.com
 • saxsophone5@hotmail.com
 • paitoon2479@gmail.com
 • Kkmmymind011840@gmail.com
 • pausesnow@hotmail.com
 • sasen@gmail.com
 • luckynatt@hotmail.com
 • teemangology@gmail.com
 • kitipon@gmail.com
 • tequila99_chainti@hotmail.com
 • cateen_bk@hotmail.com
 • apinya_thakrua@hotmail.co.th
 • chayaneesorn@gmail.com
 • sirisopon2000@gmail.com
 • satida_poy@hotmail.com
 • sommattongboo2544@gmail.com
 • suwipasia@gmail.com
 • pream@gmail.com
 • patitsomtua@yahoo.com
 • jellyjj82@gmail.com
 • Sariya@gmail.com
 • maliwansandeach2543@gmail.com
 • cutegirls1st@gmail.com
 • nukrangbua@hotmail.com
 • keezaa12345@gmail.com
 • nantana3256@gmail.com
 • sriwacharin@atlascopro.com
 • kk@hotmail.co.th
 • lollipop_only@hotmail.com
 • pusudaintaramanee@hotmail.com
 • chaiwiang@gmail.com
 • piggylovschocolate@gmail.com
 • napapa@gmail.com
 • mistry97@icloud.com
 • timsuni097@gmail.com
 • pla_rinun@hotmail.com
 • nitikulee@gmail.com
 • w_nazz@hotmail.com
 • chookiat10@gmail.com
 • sunisa558888@gmail.com
 • wititaponka1992@gmail.com
 • meggking41@gmail.com
 • suwan@hotmail.com
 • dahg_1999_@hotmail.com
 • piramon@gmail.com
 • oliver0006@hotmail.com
 • sin@gmail.com
 • pplittle120@gmail.com
 • wissa_rut@hotmail.com
 • kukgyg@gmail.com
 • tyh20041011@gmail.com
 • kultidapikulthong@gmail.com
 • sangdoen1996@hotmail.com
 • kangslam420@gmail.com
 • nokblue1@gmail.com
 • adamblack97@gmail.com
 • is_bow@hotmail.com
 • jinnatecha@gmail.com
 • kanyathat47@gmail.com
 • p301132@gmail.com
 • premhack@hotmail.com
 • candy_firzan@hotmail.com
 • 22741@sch.ac.th
 • praewploy84@gmail.com
 • Chudaporn02@gmail.com
 • woralak1532@hotmail.com
 • dnnichanan1999@gmail.com
 • kvyda@hotmail.com
 • thanchanokmalain@gmail.com
 • oom0992059053@gmail.com
 • supattarapong@gmail.com
 • dortmundgermany26@gmail.com
 • puthuchonsing2002@gmail.com
 • com.008@gmail.com
 • mammemo5@gmail.com
 • joinkung1@hotmail.com
 • icekakzaza@hotmail.com
 • klomsawat@gmail.com
 • doraemon_tou@hotmail.com
 • thimapornsom@gmail.com
 • gatephan@gmail.com
 • natlovejiap@gmail.com
 • liwliw291162@hotmail.com
 • insane_y-2nine@hotmail.com
 • earthko66@gmail.com
 • diggyjoly@gmail.com
 • missyou_9796@hotmail.com
 • vetclinic@gmail.com
 • vongtragool@gmail.com
 • rjunerjune79@gmail.com
 • panglek9149@gmail.com
 • thunpisitteeto@gmail.com
 • p@hotmail.com
 • whaen5540@gmail.com
 • teerapong1489@gmail.com
 • 16966@mpp.ac.th
 • jong2550@gmail.com
 • amma1113@hotmail.com
 • mepiwz@gmail.com
 • kapok_147@hotmail.com
 • bosaphisitkasing@gmail.com
 • punnupa_2537@hotmail.com
 • tongnong0905@gmail.com
 • panisaka@hotmail.com
 • anti_pat@hotmail.com
 • sj@gmail.com
 • e@gmail.com
 • joon_lovely505@hotmail.com
 • 6112kuakoon@gmail.com
 • varintpa@gmail.com
 • com
 • ppdada1@gmail.com
 • kaleianwg@hotmail.com
 • giftkang1627@gmail.com
 • 6231901019@lamduan.mfu.ac.th
 • natt28panpluem@gmail.com
 • tay@gmail.com
 • eng@hotmail.com
 • earn_prn@hotmail.com
 • thbtim9@gmail.com
 • runmaru1997@gmail.com
 • dent@gmail.com
 • nir@gmail.com
 • com@gmail.com
 • beekrikri@icloud.com
 • mill4564@gmail.com
 • prapassorn@gmail.com
 • gtkt123@gmail.com
 • SiranyaN@gsb.or.th
 • siranee9977@gmail.com
 • akai33862@gmail.com
 • pipe_punpun22@hotmail.com
 • krittapas@gmail.com
 • rungkidde@gmail.com
 • s@irpc.co.th
 • lunaticcharm2546@gmail.com
 • auy4siraprapha@gmail.com
 • webmaster_nutto@hotmail.com
 • tanyarat_ats@hotmail.com
 • atitaya423@gmail.com
 • baitoey07102540@gmail.com
 • mochaya1993@hotmail.com
 • chimbingsu@gmail.com
 • loveakenarak@gmail.com
 • book1@hotmail.com
 • cheerzmeen@gmail.com
 • nae_earn@hotmail.com
 • akanitwi@gmail.com
 • kim_taehyungphung@hotmail.com
 • double2014bb@gmail.com
 • sasipim9104@gmail.com
 • dframe007@gmail.com
 • gmrallry@hotmail.com
 • cm@gmail.com
 • looktarn_chananya@hotmail.com
 • sugartion@gmail.com
 • rnan45704@gmail.com
 • dogpui@hotmail.com
 • gm1@gmail.com
 • bruook29b@gmail.com
 • pornphanbo@gmail.com
 • pin_pinnapa_123@hotmail.com
 • daruwanduangkham2559@gmail.com
 • pacificgun16@gmail.com
 • cha@gmail.com
 • samsungplus1706@gmail.com
 • rosianky@gmail.com
 • fondii8689@gmail.com
 • fangsii4@gmail.com
 • lephantpakse@gmail.com
 • mung145@hotmail.com
 • wantana1990@gmail.com
 • piyawan333@windowslive.com
 • phatchata2679@gmail.com
 • popapinya1709@gmail.com
 • bell_191240@hotmail.com
 • pattarawadeengamtaku@gmail.com
 • pimjung@gmail.com
 • 2534@gmail.com
 • kumiho_2freedom@hotmail.com
 • jmmusicindy@gmail.com
 • pear_e_e@hotmail.com
 • fakchan@gmail.com
 • raktapa3212@gmail.com
 • ml@hotmail.com
 • charoenrat10@gmail.com
 • aumogiro@gmail.com
 • Devillhunter46@gmail.com
 • bankchemo@gmail.com
 • mayatcharanan@gmail.com
 • waeseng@gmail.com
 • arkazx123@gmail.com
 • bimkanyamas@gmail.com
 • i_peerasak@hotmail.com
 • jitkasem19@gmail.com
 • soonelove@windowslive.com
 • a@gmail.com
 • kittipob02@gmail.com
 • nabnian@gmail.com
 • topza2011@hotmail.com
 • aunza_teerapat@hotmail.com
 • thanutam_n@hotmail.co.th
 • ton_007999@hotmail.com
 • soon@gmail.com
 • deardearlove5@gmail.com
 • nax_m89@hotmail.com
 • sinhdyp@gmail.com
 • pornnatcha5563@gmail.com
 • panatda19843@hotmail.com
 • tarntippandech@hotmail.co.th
 • mmmmmmmint@gmail.com
 • l010101@gmail.com
 • phitchayada@hotmail.com
 • dream.2542@gmail.com
 • pariyakorn00@hotmail.com
 • sopiada170@gmail.com
 • nang-beer@hotmail.com
 • jutarat1629kayasit@gmail.com
 • osm+aom50@hotmail.com
 • fabiothaisaran@hotmail.com
 • p_chitwiset@live.com
 • nichamoan2907@gmail.com
 • sudaratchairangsri98@icloud.com
 • siriluka56@gmail.com
 • ging19198@hotmail.com
 • patcha_amm1994@hotmail.com
 • kanyarat_sandy27@hotmail.com
 • tmproject20@gmail.com
 • porntip229@gmail.com
 • 07122001@icloud.com
 • kate@gmal.com
 • presentprion_2@hotmail.com
 • koisaonoi23@gmail.com
 • cc@gmail.com
 • sektakit_buangan@hotmail.com
 • sj46012@gmail.com
 • beelovelit@gmail.com
 • p090@gmail.com
 • faijaa@hotmail.com
 • tatay_rabbit@hotmail.com
 • pawkawaii2531@gmail.com
 • lookpla_99@gmal.com
 • phuthisak18@gmail.com
 • hllee0105@naver.com
 • llou_23@hotmail.com
 • james34890@gmail.com
 • natchanonphuket@gmail.com
 • chanakan24@hotmail.com
 • inwzacon@gmail.com
 • inpanyasorawit@gmail.com
 • ppoopiyaa@icloud.com
 • jenny_beautiful@hotmail.co.th
 • damoiseau@gmail.com
 • gompf@gmail.com
 • enilecmy@gmail.com
 • okobo1111@hotmail.co.th
 • jamninninninja@gmail.com
 • gaerkanya2545@gmail.com
 • suphassrsudsaynetr@gmail.com
 • pamikafai@gmail.com
 • 245cherry@gmail.com
 • romdaungsuriya@gmail.com
 • n_nam22@hotmail.com
 • kotloveoum678@gmail.com
 • candychocco30@gmail.com
 • modeka546@gmail.com
 • rewone-@hotmail.com
 • kimkai1088@gmail.com
 • marejung9595@gmail.com
 • juthapornj@gmail.com
 • anusara28230@gmail.com
 • sukan_faii@hotmail.com
 • nawan_ptw123@hotmail.com
 • sixoclock@hotmail.com
 • patty29137@gmail.com
 • chanidapasookcharoen@gmail.com
 • peerasak1459@gmail.com
 • panisa_2542@hotmail.com
 • ozo_ooo@hotmail.com
 • m_eklut-zmy_self@hotmail.com
 • thanyarat@nbrubber.co.th
 • rikimari279@gmail.com
 • rooney820@gmail.com
 • gamsai_iasmag@hotmail.com
 • nam_da@hotmail.com
 • pattamakorn1@gmail.com
 • kritc2522@gmail.com
 • bank_xp@hotmail.com
 • kaittisaktorpak5686@gmail.com
 • areeya2012@gmail.com
 • fbaf3a23@tmp.4shared.com
 • mo007@gmail.com
 • agito@gmail.com
 • techinee@hotmail.com
 • love–ultramam@hotmail.com
 • kunio_wanna@hotmail.com
 • acn@gmail.com
 • ch@gmail.com
 • nutinw123@outlook.co.th
 • parichat_krob@gmail.com
 • holzazayo@hotmail.com
 • mangpor_40@hotmail.com
 • koelz@gmail.com
 • preecha1902@gmail.com
 • nacky01@gmail.com
 • ppingggg_khosungnoen@hotmail.com
 • hipson_tateeb@hotmail.com
 • apec1245@gmail.com
 • snoothong@gmail.com
 • tsd@hotmail.com
 • ohmohmohmohm090@gmail.com
 • nui_8097@hotmail.com
 • saewong@hotmail.com
 • kamojchanok021998@gmail.com
 • aibknk@hotmail.com
 • g_salamander@hotmail.com
 • runglhankham1994@gmail.com
 • aumjijii_ksr@hotmail.com
 • pichayanan_nonggrace@hotmail.com
 • rabbitnoini@gmail.com
 • comemoon@gmail.com
 • kunawat_tala@elearning.cmu.ac.h
 • seeson_classic@hotmail.com
 • chokchaiomkoi@hotmail.com
 • rachata9294@gmail.com
 • cookie_aff_namfon@hotmail.com
 • Natdanaitee@hotmail.com
 • nuy_nuy1979@hotmail.com
 • noonsrp2359@gmail.com
 • icu2sriphat@gmail.com
 • sky_waan@hotmail.com
 • pangzaiiz300@gmail.com
 • kp96@gmail.com
 • sn@gmail.com
 • 0412@gmail.com
 • jirayut114@hotmail.com
 • lovelove@hotmail.com
 • himawari@hotmail.com
 • pzboomkung16@gmail.com
 • ampchan6886@gmail.com
 • soravee95@gmail.com
 • kan@gmail.com
 • nam-fon57@hotmail.com
 • qngiex@gmail.com
 • lumpoytat@gmail.com
 • br_9977@hotmail.com
 • purin2548@yahoo.com
 • yhongseng@outlook.com
 • nopky_thanabodee@gmail.com
 • p_to_paeng@hotmail.com
 • 8943@gmail.com
 • kkkk8835@hotmail.com
 • mat@hotmail.com
 • zapp@gmail.com
 • tan-ta-lum@hotmail.com
 • educatedinclinic@gmail.com
 • boom820011@gmail.com
 • kantana7811@gmail.com
 • crazy_bebe_99@hotmail.com
 • alex@hotmail.com
 • Suthasinee912@gmail.com
 • kittiphorn7032@gmail.com
 • robotman_jr@hotmail.com
 • s@gmail.com
 • uttc@gmail.com
 • noppakao@gmail.com
 • farrkram@gmail.com
 • taro_not41@hotmail.com
 • nanfon@gmail.com
 • daisyzsj428@gmail.com
 • pos.pp@gmail.com
 • payupatsp@gmail.com
 • belle9dragongold@gmail.com
 • ajprnttyy@gmail.com
 • 324@gmail.com
 • yj_yoszaza@hotmail.com
 • pr@windowslive.com
 • radioderr@gmail.com
 • sudarat192544@icloud.com
 • mayjijung_@hotmail.com
 • mod_rukna@hotmail.com
 • kanlaya25122541@gmail.com
 • prajeenlunla@gmail.com
 • ptwnsk@icloud.com
 • kimhantsr@gmail.com
 • jamaaom@gmail.com
 • joestore01@gmail.com
 • palm@hotmail.com
 • waycy2001@gmail.com
 • watcharaponjaruwaranon@outlook.com
 • jor6@gmail.com
 • anfield07042011@hotmail.com
 • milkmiewjub@gmail.com
 • eye234543@gmail.com
 • ikookkaiiii@gmail.com
 • sit@hotmail.com
 • peteza_54@hotmail.com
 • tawhan37@hotmail.com
 • boonsitaboonsook@gmail.com
 • wandedeem@gmail.com
 • saeyang@gmail.com
 • kanokporn70912@gmail.com
 • nankornuma@hotmail.com
 • fin2_pp@hotmail.com
 • noople_2015@hotmail.com
 • thiankidkiss@gmail.com
 • nalineekongtangam@gmail.com
 • scholar@gmail.com
 • firztss@hotmail.com
 • jeneaz2004@icloud.com
 • skupm28@muk.ac.th
 • baborin@gmail.com
 • 98s@gmail.com
 • ammkimu1210@icloud.com
 • weerapong17@icloud.com
 • ncbhkcbbn@gmail.com
 • s4y00m@gmail.com
 • phaisan787@gmail.com
 • ratchanok02@gmail.com
 • chanikan152543@gmail.com
 • kenzang2026@gmail.com
 • patcharapruek@gmail.com
 • cheepoiiz@gmail.com
 • fangtadsanee@gmail.com
 • ph@gmail.com
 • 13032541@gmail.com
 • nutjarin@gmail.com
 • sinin_25bl@hotmail.com

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองผู้ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน โดยหากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ