GrabExpress แจกรางวัลครั้งใหญ่เอาใจแม่ค้าออนไลน์ ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก!

GrabExpress แจกรางวัลครั้งใหญ่เอาใจแม่ค้า แค่ใช้ GrabExpress ให้มากที่สุด

ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก! 

ผู้ใช้สูงสุดอันดับ 1 จะได้รับ

– ถ่ายภาพโปรโมทสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ในสตูดิโอ Studio Stinky และช่างภาพมืออาชีพ คุณ Oatkomkrich

-โปรโมทฟรีผ่านบัญชีไอจีคนดังที่มียอดติดตามสูงสุดถึง 6 หมื่นคน

-โปรโมทฟรีผ่านหน้าเฟซบุ๊คของ Grab ที่มีผู้ติดตามกว่า 6 ล้านคน

 ผู้ใช้สูงสุดอันดับ 2 – 6 จะได้รับ

-โปรโมทฟรีผ่านบัญชีไอจีคนดังที่มียอดติดตามสูงสุดถึง 6 หมื่นคน

-โปรโมทฟรีผ่านหน้าเฟซบุ๊คของ Grab ที่มีผู้ติดตามกว่า 6 ล้านคน

 ผู้ใช้สูงสุดอันดับ 7 – 15 จะได้รับ

-โปรโมทฟรีผ่านหน้าเฟซบุ๊คของ Grab ที่มีผู้ติดตามกว่า 6 ล้านคน

ร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียง !

– ใช้บริการส่งของจาก GrabExpress ในระหว่างวันที่ 4 – 24 มี.ค. 2562

– ใส่รหัส: SELLER เพียง 1 ครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (รหัสนี้ไม่มีมูลค่า)

แจกอีกต่อ เอาใจยิ่งขึ้น! แจกส่วนลดค่าส่ง GrabExpress eCoupon

ที่คุณสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ!

ให้คุณส่งของในราคาถูกลงอีกกว่าครึ่ง เข้าไปช้อปเลยที่แอปฯ Shopee! คลิก > grb.to/GExSHOPEE

ไม่ว่าจะส่งของให้ลูกค้า ส่งของไปเติม stock หน้าร้าน หรือไปรับของก็ใช้ GrabExpress เลยสิ! #GrabExpress #CFแม่ค้ายิ่งใช้ยิ่งได้

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม

GrabExpresss แจกรางวัลเอาใจแม่ค้า ยิ่งใช้ ยิ่งได้

ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด (“บริษัท”)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ GrabExpress ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 2. ใช้บริการ Grab ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562
 3. ให้ถือว่าผู้มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคต)
 4. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

สิทธิของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

เงื่อนไขของการเป็นผู้ได้รับรางวัล ใช้ GrabExpress มูลค่ามากสุด และรายละเอียดของรางวัล ดังนี้

 1. ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดการใช้บริการ GrabExpress นับจากยอดค่าใช้บริการสูงสุด โดยจะนับยอดก็ต่อเมื่อมีการจ่ายค่าบริการแล้ว และนับยอดจากยอดค่าใช้บริการที่แสดงบนหน้าแอปฯ ที่ไม่รวมค่าทางด่วนเท่านั้น
 2. ผู้ที่มียอดสูงสุดแต่ละอันดับจะต้องมียอดใช้งานไม่ต่ำกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด
  – ผู้ที่มียอดสูงสุดอันดับที่ 1 จะต้องมียอดใช้ GrabExpress ไม่ต่ำกว่า 50 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนด
  – ผู้ที่มียอดสูงสุดอันดับที่ 2 – 5 จะต้องมียอดใช้ GrabExpress ไม่ต่ำกว่า 40 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนด
  – ผู้ที่มียอดสูงสุดอันดับที่ 6 – 15 จะต้องมียอดใช้ GrabExpress ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนด
 3. ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดค่าใช้บริการ GrabExpress สูงสุดทั้งหมด 15 อันดับแรก และต้องมีการใช้ GrabExpress พร้อมใส่รหัสส่วนลด SELLER อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 4. ผู้ใช้สามารถสะสมยอดค่าใช้บริการ GrabExpress ได้จากบริการทุกบริการรวมถึง GrabExpress (Bike), GrabExpress (Car) และ GrabExpress (Pick-up)
 5. ผู้ใช้สามารถสะสมยอดค่าใช้บริการ GrabExpress ได้จากการใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 6. ผู้มีสิทธิ์สะสมยอดค่าใช้บริการ GrabExpress จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยยืนยันตนและสัญชาติโดยการแสดงสำเนาบัตรประชาชนสัญชาติไทยพร้อมเซ็นรับรอง
 7. ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดค่าใช้บริการ GrabExpress สูงสุดทั้งหมด 15 อันดับแรก ได้แก่
  อันดับที่ 1:
  – ถ่ายภาพโปรโมทสินค้าในสตูดิโอ Studio Stinky ฟรีไม่เกิน 10 ชุด โดยช่างภาพมืออาชีพ คุณ Oatkomkrich (จำนวน 1 รางวัล) 
  – โปรโมทฟรีผ่านบัญชีไอจีคนดังที่มียอดติดตามมากกว่า 5 หมื่นคน (จำนวน 1 รางวัล) โดยเจ้าของไอจีชื่อ Prinkk
  – โปรโมทฟรีผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊คของ GrabExpress (จำนวน 1 รางวัล)
  – รางวัลอันดับที่ 1 มูลค่ารวม 1,018,000 บาท
  อันดับที่ 2 – 5:
  – โปรโมทฟรีผ่านบัญชีไอจีคนดังที่มียอดติดตามมากกว่า 5 หมื่นคน (อันดับละ 1 รางวัล) โดยเจ้าของไอจีชื่อ Baminaa, Yositatac, Chopluem,และ Galelega เรียงตามคนที่ใช้ GrabExpress จากมากไปน้อย
  – โปรโมทฟรีผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊คของ GrabExpress (อันดับละ 1 รางวัล) – รางวัลอันดับที่ 2-5 มูลค่ารวม 4,032,000 บาท
  อันดับที่ 6 – 15:
  – โปรโมทฟรีผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊คของ GrabExpress (อันดับละ 1 รางวัล)
  – รางวัลอันดับที่ 6 – 15 มูลค่ารวม 10,000,000 บาท
 8. หากมีผู้ใช้ที่สะสมยอดค่าใช้บริการ GrabExpress เป็นมูลค่าเท่ากัน บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาอันดับจากเวลาที่ใช้แล้วถึงยอดค่าใช้บริการ Grab มูลค่านั้นก่อนตามลำดับ
 9. ระยะเวลาในการสะสมยอดการใช้บริการ GrabExpress โดยนับจากยอดค่าใช้บริการ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 10. ประกาศผู้ได้รับรางวัล บน Facebook Grab (“เพจ GrabTH”) www.facebook.com/GrabTH/ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลโดยส่งข้อความมาที่ Inbox ของเพจ GrabTH ได้ทันทีหลังจากที่ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2562 (วันประกาศผล) ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. เท่านั้น โดยบริษัทจะใช้บัญชีของเพจ GrabTH ติดต่อกลับไปเท่านั้นไม่มีการติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางบัญชีบุคคลทั่วไป หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 11. บริษัทจะทำการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ติดต่อรับของรางวัลผ่าน Inbox เพจ GrabTH ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ภายในเวลา 18.00 น.
 12. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 – 7 ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 เลขที่ 591 ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โดยเตรียมเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
  (ก) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
  (ข) แสดงข้อความยืนยันจาก Inbox ของเพจ GrabTH www.facebook.com/GrabTH/ ว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล
  ในกรณีที่ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตัวเอง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  (ก) หนังสือมอบอำนาจ และ
  (ข) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรอง
 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 15 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 14. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเบิกถอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 15. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้
 16. การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม GrabExpress นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) รวมถึงยอมให้บริษัทเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลผ่านแอปฯ แกร็บ หรือแอปฯ บนมือถืออื่นๆ ในระยะเวลากิจกรรม “GrabExpress” นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
 17. Grab สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ