รับส่วนลด Nestlé ทันทีแค่นั่ง GrabBike

ให้คุณคุ้มกว่าใคร! เติมพลังความสดชื่นด้วยผลิตภัณฑ์ Nestlé ได้ในราคาพิเศษ แค่นั่ง GrabBike (Win)

นั่งครั้งที่ 1: รับสิทธิ์ซื้อ ไมโลยูเอชที ในราคาแค่ 10 บ.
(ขนาด 180 มล. 1 กล่อง เมื่อซื้อที่แฟมิลี่มาร์ท) จากราคาปกติ 13 บ.

นั่งครั้งที่ 2: รับสิทธิ์ซื้อ เนสกาแฟเบลนด์ & บรู ริชอโรมา ในราคาแค่ 30 บ.
(ขนาด 19.4 ก. แพ็ค 9 จำนวน 1 แพ็ค เมื่อซื้อที่แฟมิลี่มาร์ท) จากราคาปกติ 41 บ.

นั่งครั้งที่ 3: รับสิทธิ์ซื้อ น้ำแร่มิเนเร่ ในราคาแค่ 8 บ.
(ขนาด 0.6 ลิตร 1 ขวด เมื่อซื้อที่แฟมิลี่มาร์ท) จากราคาปกติ 10 บ.

นั่งครั้งที่ 4: รับสิทธิ์ซื้อ โกโก้ครันช์ แม็กซ์ ในราคาแค่ 25 บ.
(ขนาด 60 ก. 1 ห่อ เมื่อซื้อที่แฟมิลี่มาร์ท) จากราคาปกติ 30 บ.

นั่งครั้งที่ 5: รับสิทธิ์ซื้อ เนสกาแฟโกลด์คาเฟ่โอเลท์สูตรไม่มีน้ำตาล ในราคาแค่ 19 บ.
(ขนาด 10.4 ก. แพ็ค 3 ซอง 1 แพ็ค เมื่อซื้อที่แฟมิลี่มาร์ท) จากราคาปกติ 22 บ.

รางวัลสามารถใช้ได้ 25 มิ.ย. 2562 – 24 ก.ค. 2562 เท่านั้น

สิทธิ์พิเศษจะปรากฎในเมนู GrabRewards ในแถบ Limited Edition ทันทีหลังการใช้บริการ GrabBike เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องใช้คะแนนในการแลกรับสิทธิ์

สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม

เติมความสดชื่น Nestlé ทันทีแค่นั่ง GrabBike (Win)

ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด (“บริษัท”)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ GrabBike (Win) ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 2. ใช้บริการ GrabBike (Win) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 3. ให้ถือว่าผู้มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมทีบริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ทีอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคต)

สิทธิของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.

เงื่อนไขของการเป็นผู้ได้รับรางวัลและรายละเอียดของรางวัล มีดังนี้

 1. ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดจากการใช้บริการ GrabBike (Win) เท่านั้น
 2. ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดจากการใช้บริการ GrabBike (Win) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น
 3. หนึ่งผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้สูงสุด 5 สิทธิ์
 4. ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์ส่วนลดระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 5. การรับส่วนลด
  5.1) เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ GrabBike (Win) ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ในระยะเวลาของกิจกรรม สิทธิ์ส่วนลดจะปรากฎในเมนู GrabRewards ในแถบ Limited Edition
  5.2) โดยผู้ใช้ไม่ต้องใช้คะแนน GrabRewards ในการแลก และสามารถเข้าไปแลกสิทธิ์ส่วนลดในเมนู GrabRewards ในแถบ Limited Edition
  5.3) สิทธิ์ส่วนลดที่ได้จากการใช้บริการ GrabBike (Win) ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีรายละเอียดดังนี้
  ครั้งที่ 1 : สิทธิ์ซื้อ ไมโลยูเอชที ขนาด 180 มล. 1 กล่อง ในราคา 10 บ. จากราคาปกติ 13 บ.
  จำนวน 110,000 รางวัล รางวัลละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 330,000 บาท
  โดยสามารถนำสิทธิ์ส่วนลดไปใช้ได้ที่ FamilyMart ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และตลาดพันธุ์ทิพย์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
  ครั้งที่ 2 : สิทธิ์ซื้อ เนสกาแฟเบลนด์ & บรู ริชอโรมา ขนาด 19.4 ก. แพ็ค 9 จำนวน 1 แพ็ค ในราคา 30 บ. จากราคาปกติ 41 บ.
  จำนวน 50,000 รางวัล รางวัลละ 11 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท
  โดยสามารถนำสิทธิ์ส่วนลดไปใช้ได้ที่ FamilyMart ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และตลาดพันธุ์ทิพย์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
  ครั้งที่ 3 :สิทธิ์ซื้อ น้ำแร่มิเนเร่ ขนาด 0.6 ลิตร 1 ขวด ในราคา 8 บ. จากราคาปกติ 10 บ.
  จำนวน 26,000 รางวัล รางวัลละ 2 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 52,000 บาท
  โดยสามารถนำสิทธิ์ส่วนลดไปใช้ได้ที่ FamilyMart ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และตลาดพันธุ์ทิพย์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
  ครั้งที่ 4 : สิทธิ์ซื้อ โกโก้ครันช์ แม็กซ์ ขนาด 60 ก. 1 ห่อ ในราคา 25 บ. จากราคาปกติ 30 บ.
  จำนวน 18,000 รางวัล รางวัลละ 5 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 90,000 บาท
  โดยสามารถนำสิทธิ์ส่วนลดไปใช้ได้ที่ FamilyMart ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และตลาดพันธุ์ทิพย์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
  ครั้งที่ 5 :สิทธิ์ซื้อ เนสกาแฟโกลด์คาเฟ่โอเลท์สูตรไม่มีน้ำตาล ขนาด 10.4 ก. แพ็ค 3 ซอง 1 แพ็ค ในราคาแค่ 19 บ. จากราคาปกติ 22 บ.
  จำนวน 13,000 รางวัล รางวัลละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,000 บาท
  โดยสามารถนำสิทธิ์ส่วนลดไปใช้ได้ที่ FamilyMart ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และตลาดพันธุ์ทิพย์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 6. ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 7. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้
 8. การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม เติมความสดชื่น Nestlé ทันทีแค่นั่ง GrabBike (Win) นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) รวมถึงยอมให้บริษัทเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลผ่านแอปฯ แกร็บ หรือแอปฯ บนมือถืออื่นๆ ในระยะเวลากิจกรรม “เติมความสดชื่น Nestlé ทันทีแค่นั่ง GrabBike (Win)” นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
 9. Grab สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ