เรียก GrabBike (Win) การันตีรับคุณถึงที่ภายใน 5 นาที!

เรียก GrabBike (Win) ไม่ต้องรอนาน ได้รถเร็วกว่า ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เพียงกดเรียกผ่านแอปฯ เราก็พร้อมไปรับคุณถึงที่ภายในเวลา 5 นาที* (เวลาจะเริ่มนับหลังจากที่ระบบหาคนขับให้คุณได้แล้ว โดยเวลาเริ่มต้นจะยึดตามที่โชว์ในแอปฯ Grab) หากนานเกินกว่า 5 นาที คุณจะได้รับส่วนลด 20 บาท ในเมนู My Rewards โดยอัตโนมัติในทุกๆการเรียก หลังจากที่การเดินทางเสร็จสิ้น

ระยะเวลา: ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563

การันตีทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

เงื่อนไข:

  • *เวลาจะเริ่มนับหลังจากที่ระบบสามารถหาคนขับให้คุณได้แล้ว จนถึงเมื่อคนขับมาถึงจุดรับ โดยเวลาเริ่มต้นจะยึดตามที่โชว์ในแอปฯ Grab เท่านั้น
  • *หากการเรียกนั้นๆ ถูกยกเลิก เวลาจะถูกนับใหม่ทุกครั้ง
  • ส่วนลดมีมูลค่า 20 บาท ใช้ได้ 1 ครั้ง
  • ส่วนลดสามารถใช้ได้กับบริการ GrabBike (Win) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • ส่วนลดจะมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า