(เฉพาะแกร็บไบท์)

สถานที่อบรม:
อาคารธนภูมิ
ชั้น30 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
09:30,13:30, 15:30และ18:30 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รอบอบรมพิเศษวันเสาร์ต้นเดือนและวันเสาร์กลางเดือน
10:30, 13:00 ติดต่อ 02-021-2500
ปั๊มน้ำมันใกล้บ้านท่าน
SUSCO ถนนจันทร์ 11:00-20:00
SUSCO เซนทรัลปิ่นเกล้า 11:00-20:00
GrabPit
ปั๊ม LPG ติดกับ โลตัสพลัสมอลล์บางใหญ่ ทุกวัน อังคาร-เสาร์
ติดต่อ 02-021-2500  (เพื่อจองที่นั่งอบรม)
ปั๊ม NGV 9 แห่งทั่วกรุงเทพฯ รายละเอียด:
http://grabcenter.com/wikis/ngv
เอกสารประกอบการสมัคร:
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
– สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมพ.ร.บ
– สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยของตนเอง