Grab x FITFEST 2019

ส่วนลดพิเศษให้เดินทางไปร่วมงานนี้!

ผู้ใช้ใหม่

รับส่วนลด 50% สูงสุด 50 บ.

ใส่รหัส  FITFEST50

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabBike (Win) เท่านั้น

ใช้ได้ 5 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

วันที่ 6-9 มิ.ย.62

ทุกผู้ใช้

รับส่วนลด 50%* สูงสุด 50 บ.

ใส่รหัส: FITFEST

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabBike (Win) เท่านั้น

ใช้ได้ 2 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

วันที่ 6-9 มิ.ย.62

สำหรับการเรียกไปที่ CentralWorld