โบนัสจุดจอด! รับงานจุดจอดรพ.รามา และ รพ.กรุงเทพระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 59

โบนัสจุดจอด! รับงานจุดจอดรพ.รามาและรพ.กรุงเทพ

ตั้งแต่ 1-12 สิงหาคม 59

รับ โบนัส 10บาทต่องาน ได้สูงสุดคนละ 10 งานต่อวัน        รับงานกันเยอะๆนะคะ

เงื่อนไขการรับงานโบนัส
1.นับงานเฉพาะจุดจอดแกร็บแท็กซี่ โรงพยาบาลรามาและโรงพยาบาลกรุงเทพ
2.สำหรับโบนัสเงินสด บริษัทฯ จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรของคนขับในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 และทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด

 4.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่น ภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็น เครดิตรับงานค่ะ
5.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW