ประกาศวันหยุดทำการของสำนักงานใหญ่ อาคารธนภูมิ

ประกาศวันหยุดทำการของสำนักงานใหญ่ อาคารธนภูมิ

 วันที่ 12-14 สิงหาคม 59

สามารถติดต่อได้ปกติตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไป

**(ขอความร่วมมือเติมเงินเครดิตสำรองไว้เพื่อใช้ในการรับงานค่ะ)