ขับ GrabHitch วันนี้!

GrabHitch เปิดให้บริการแล้ว!

ทุกเที่ยวที่ขับรับเลย 100 บาท รับสูงสุดได้ 4 คนต่อเที่ยว 400 บาท!


GrabHitch บริการที่ให้บุคคลทั่วไปที่ขับรถไปที่ต่าง ๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการให้ผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันติดรถไประหว่างทาง
รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับ GrabHitch
  1. ค่าโดยสาร: ทุกผู้โดยสาร 1 คนที่รับ คนขับจะได้รับค่าโดยสาร 50 บาท จากผู้โดยสาร
    • คนขับรับค่าโดยสารเป็นเงินสดหากผู้โดยสารเลือกชำระเป็นเงินสด
    • หากผู้โดยสารใช้ส่วนลดหรือบัตรเครดิต จำนวนเงินจะเข้า “Wallet” (กระเป๋าเงินคนขับ) สิ่งสามารถถอนเข้าบัญชีได้
  2. Bonus: Grab จะให้เพิ่มอีก 50 บาท โดยจะเข้ากระเป๋าเงินคนขับภายใน 10 วันทำการ
  3. คนขับสามารถรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 4 คนต่อหนึ่งเที่ยว

ตัวอย่าง:
ตอนเช้าคนขับ A ขับไปทำงาน
– รับผู้โดยสาร ก ที่ชำระเป็นบัตรเครดิต  คนขับ A จะได้รับเงินเข้า Wallet 50 บาท 

ตอนเย็นขับ คนขับ A กลับบ้าน
– รับผู้โดยสาร 2 คน  
– ผู้โดยสาร ข ชำระด้วยเงินสด คนขับ A จะได้รับเงินสดจากผู้โดยสาร ข เป็นจำนวน 50 บาท 
– ส่วนผู้โดยสาร ค ใช้โปรโมชั่นลดค่าโดยสาร 50 บาท  ได้รับเงินเข้า Wallet เป็นจำนวน 50 บาท
ภายใน 10 วันทำการ คนขับ A จะได้รับโบนัสจาก Grab เป็นจำนวน 150 บาท (ผู้โดยสาร 3 คน x โบนัส 50 บาทต่อคน)
รวมค่าตอบแทนทั้งหมด 300 บาท (จากค่าโดยสาร 150 บาท + โบนัสจาก Grab 150 บาท)

วิธีการสมัครเป็นคนขับ GrabHitch: คลิก
วิธีการใช้ GrabHitch สำหรับคนขับมือใหม่: คลิก
วิธีการถอนเงินสำหรับคนขับ GrabHitch: คลิก