แจ้งเปลี่ยนการหักเครดิต ต่อเที่ยวเป็น 7% ของราคาประมาณค่าโดยสารขั้นต่ำ

เปลี่ยนการหักเครดิตต่อเที่ยวเป็น 7% ของราคาประมาณค่าโดยสารขั้นต่ำ

                   ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แกร็บขอขอบคุณพี่ๆ สมาชิกที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการผู้โดยสารไปกับเรา ผ่านการส่งมอบการบริการที่ดีเลิศซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าบริการใช้งานแอ็พพลิเคชั่นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกลับสู่พี่ๆ สมาชิกในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ระบบจะทำการหักเครดิตการรับงานต่อเที่ยวของรถแท็กซี่ 4 ที่นั่ง เป็น 7% จากราคาประเมินค่าโดยสารขั้นต่ำ แต่ไม่เกิน 25 บาท ส่วนงานจุดจอด เก็บราคาเดียว 10บ. ทุกพื้นที่

 

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเครดิตจากวงเล็บหลังราคาค่าโดยสารโดยประมาณเมื่องานขึ้นดังนี้

ทั้งนี้ โอกาสการได้รับงานของพี่ๆ คนขับจะขึ้นอยู่กับมูลค่าเครดิตคงเหลือ

ตัวอย่าง

การหักเครดิต แบบเดิม (7 บาท/งาน) แบบใหม่ (7% ของยอดรวม)
สวนจตุจักร – เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ค่าโดยสารโดยประมาณ 80 – 120 บาท
7 บาท 7% ของ 80 บาท = 5.60 บาท

หมายเหตุ: หากยอดเครดิตคงเหลือน้อยกว่า 5.60 บาท พี่ๆจะไม่สามารถเห็นงานนี้ได้ค่ะ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการรับงาน พี่ๆควรจะมีเครดิตในกระเป๋าอย่างน้อย 25 บาทค่ะ