โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) และ GrabCar Economy NEW! ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2559

GrabCar เทใจ จ่ายให้ทุกเที่ยว ทุกพื้นที่ ทุกวัน ทุกช่วงเวลา

รับอินเซนทีฟพิเศษ เพิ่มจากอินฯปกติ 30 บาท ต่อเที่ยวการเดินทาง

ขอเพียงแค่พี่คนขับมีคะแนนการรับงานตั้งแต่ 85% ขึ้นไป เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษนี้

ให้ๆง่ายๆกว่านี้มีอีกมั๊ย เทียบง่ายๆ คิดกันชิลๆ 

เช่น

ขับ 1 เที่ยว รับเพิ่ม 30 บาท

ขับ 10 เที่ยว รับเพิ่ม 300 บาท

ขับ 30 เที่ยว รับเพิ่ม 900 บาท

สัปดาห์นี้ขับกี่รอบ ก็จับคูณ 30 บาทไปเลย! 

แต่เดี๋ยวก่อน โปรนี้รับเพิ่มจากอินฯปกตินะคะ 

หมายความว่า สัปดาห์นี้ พี่คนขับ จะได้รับ อินปกติ + โปรพิเศษ อันนี้

 

*โปรโมชั่นอินเซนทีฟ สำหรับพี่ที่ได้รับ SMS เท่านั้น

**ผู้โดยสารซ้ำนับเพียง 1 รอบ ต่อท่าน ต่อสัปดาห์เท่านั้น