โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) และ GrabCar Economy NEW! ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2559

พายุ กับ โปร GrabCar ใครจะแรงกว่า 

สัปดาห์นี้ มีให้ถึง 2 โปร

1.  การันตีรายได้ ต่อเที่ยวการเดินทาง  สูงสุด 200 บาท ต่อเที่ยว คิดเลขกันง่ายๆ เที่ยวใครเที่ยวมัน ไม่ต้องเอามาเฉลี่ย รับงานเดี๋ยวนั้น รู้อินฯทันที

2. โปรกล่องสีแดง รับ 500 บาท เพียงขับแค่ 10 เที่ยวการเดินทาง ในกล่องสีแดง

 

โปรโมชั่นอินเซนทีฟที่ 1 : การันตีรายได้ 200 บาท ต่อเที่ยวการเดินทาง

อินเซนทีฟสัปดาห์นี้ ให้พี่ๆคนขับ GrabCar คิดเงินที่จะได้รับกันแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่ปวดหัว

รับไปเลย การันตีรายได้ ต่อเที่ยวการเดินทาง ! หมายความว่า พี่ๆไม่ต้องนำรายได้ของแต่ละเที่ยวการเดินทางมาเฉลี่ยกันอีกต่อไป

เที่ยวการเดินทางในพื้นที่สีเขียวเที่ยวไหนที่ราคาค่าโดยสารไม่ถึงการันตีรายได้ รับเงินเพิ่มจากGrabCarให้ถึงการันตีรายได้กันไปเลย

 

ตารางเวลาการันตีรายได้
*กรุณาติดตามเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

incentive MAY1602

การันตีรายได้ที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดที่ท่านทำได้ในสัปดาห์นี้ในพื้นที่สีเขียวเท่านั้น (นับรวมเที่ยวการเดินทางของงานจองล่วงหน้า)

*ใช้ค่าโดยสารจากพื้นที่สีเขียวคำนวณว่าท่านจะอยู่ในการันตีรายได้ระดับใด

incentive MAY1601

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 85% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานรวมกัน คิดจำนวนรอบรวมกัน และคิดค่าโดยสารรวมกันเพื่อคำนวณอินเซนทีฟให้

2. การันตีรายได้ทุกเที่ยวการเดินทาง เฉพาะเที่ยวการเดินทางในเขตพื้นที่สีเขียว (เขตในเมือง) เท่านั้น

3. งานจองล่วงหน้า: นับค่าโดยสารของงานจองล่วงหน้ารวมกันงานปัจจุบัน

4. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

5. นับรายได้ของพี่คนขับจากทุกเที่ยวการเดินทางทั้งสัปดาห์ทั้งใน ในเขตพื้นที่สีเขียวเท่านั้น

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

การันตีรายได้ในช่วงเวลานั้นของเที่ยวการเดินทางนั้น – ค่าโดยสารในเที่ยวการเดินทางนั้น = เงินค่าอินเซนทีฟ

 

ตัวอย่างการคิด Incentive ในสัปดาห์นี้ พี่ A คนขับ GrabCar มีคะแนนการรับงานในสัปดาห์นี้ 100%
มียอดรวมของค่าโดยสารทั้งหมดของการเดินทางปกติและงานจองล่วงหน้าในเขตพื้นที่สีเขียว รวมกันทั้งหมด  3,000 บาท (ได้รับเงินสดจากผู้โดยสารแล้ว)
ไม่มีผู้โดยสารซ้ำ และพี่ A ยินดีไปส่งผู้โดยสารทุกท่านโดยไม่มีการยกเลิกงาน โดยการเดินทางทั้งหมดเริ่มต้นในเขตพื้นที่สีเขียวที่มีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุด

พี่ A ขับอยู่ในช่วงเวลาสีแดง ทั้งหมด 10 เที่ยว ช่วงเวลาสีเหลือง 15 เที่ยว และช่วงเวลาสีเขียวอีก 5 เที่ยว
ดังนั้นสัปดาห์นี้ การันตีรายได้ของพี่ A จะอยู่ที่ = (200×10)+(170×15)+(140×5) = 5,250 บาท

พี่Aจะได้รับเงิน Incentive ทั้งหมด = (5,250) – (3,000) = 
2,250 บาท
*
ในสัปดาห์นี้ GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ในวันพุธ ที่ 01 มิถุนายน 2559

 

เขตย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ใหม่!
ดูแบบขยายได้ที่ >>> แผนที่พื้นที่สีเขียว

CBD APRIL 25 marked

 

โปรโมชั่นอินเซนทีฟที่ 2 : รับเลย 500 บาท เมื่อรับผู้โดยสารจากกล่องสีแดง ครบ 10 เที่ยวการเดินทาง ภายในสัปดาห์นี้

พื้นที่กล่องสีแดง ได้แก่ : “จัตุจักร/ ห้วยขวาง/ รัชดาภิเษก / พร้อมพงษ์ / พระราม 4″

red box May 16

คำใบ้ : พื้นที่สีแดง = เป็นพื้นที่ ที่มีผู้โดยสารเรียกใช้บริการมากที่สุด ของวันทำงาน  ในช่วงเวลา  06:00-09:00 และ 16:00 – 21:00

>>>คลิก!!!<<< เพื่อดูแผนที่อย่างละเอียด

เงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น กล่องสีแดง

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 85% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานรวมกัน คิดจำนวนรอบรวมกัน และคิดค่าโดยสารรวมกันเพื่อคำนวณอินเซนทีฟให้

2. นับเฉพาะเที่ยวการเดินทางที่เริ่มต้นในกล่องสีแดงเท่านั้น

3. นับเที่ยวการเดินทางเฉพาะช่วงเวลา 06:00 – 21:00 ของวันอังคาร – วันพฤหัสบดี และ วันจันทร์ เท่านั้น (ไม่รวมวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)

 

ค่าโดยสารเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ทุกช่วงเวลา ทุกพื้นที่ เป็นไปตามตารางราคาค่าโดยสาร โดยจะมีตัวคูณทำงานตลอดเวลา

GC-FareApr16-TH

 

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพุธ

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด