โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) และ GrabCar Economy NEW! ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กรกฏาคม 2559

การันตีรายได้ สูงสุด 200 บาท ทุกวัน ทุกพื้นที่

จ่ายหนักทุกช่วงเวลาการันตี

 

รับไปเลย การันตีรายได้ ต่อเที่ยวการเดินทาง ! หมายความว่า พี่ๆไม่ต้องนำรายได้ของแต่ละเที่ยวการเดินทางมาเฉลี่ยกันอีกต่อไป

เที่ยวการเดินทางในไหนที่ราคาค่าโดยสารไม่ถึงการันตีรายได้ รับเงินเพิ่มจากGrabCarให้ถึงการันตีรายได้กันไปเลย

 

ตารางเวลาการันตีรายได้
*กรุณาติดตามเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

Incentive JULY0401

การันตีรายได้ที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดที่ท่านทำได้ในสัปดาห์นี้ในทุกพื้นที่ (นับรวมเที่ยวการเดินทางของงานจองล่วงหน้า)

Incentive JULY1102

 

 

วันศุกร์แสนพิเศษ

รับเลย 300 บาท โบนัส เมื่อขับครบ 5 เที่ยวการเดินทาง ทุกพื้นที่ ในช่วงเวลา“สีฟ้า”ตามตารางด้านล่าง 

Incentive JULY1105

 

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานรวมกัน คิดจำนวนรอบรวมกัน และคิดค่าโดยสารรวมกันเพื่อคำนวณอินเซนทีฟให้

1.2 สำหรับพี่ๆ  GrabCar+(Premium) ที่เปิดระบบเฉพาะ  GrabCar+(Premium) ก็ได้รับอินเซนทีฟตามนี้เช่นเดียวกัน 

1.3 วิธีการคำนวณคะแนนการรับงานดูที่ http://bit.ly/29yJGle 

2. การันตีรายได้ทุกเที่ยวการเดินทาง ทั้ง”ใน” และ “นอก” พื้นที่สีเขียว

3. งานจองล่วงหน้า: นับค่าโดยสารของงานจองล่วงหน้าตามที่โชว์บนแอพฯ

4. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

5. ต้องมีการเดินทางที่เริ่มต้นจากพื้นที่สีเขียวเป็นครึ่งหนึ่ง ( 50% ) ของรอบการเดินทางทั้งหมด

6. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 3 งาน ในสัปดาห์นี้ (นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน)

7.พี่คนขับต้องมี “คะแนนดาว” ไม่ต่ำกว่า 4.2 ดาว (นับเฉพาะงานในสัปดาห์นี้เท่านั้น)

8.พี่มีความคิดเห็นต่ออินเซนทีฟในสัปดาห์นี้อย่างไร กรุณาแสดงความเห็นได้ที่นี่ >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

*โปรโมชั่นอินเซนทีฟ สำหรับพี่ที่ได้รับ SMS เท่านั้น

 

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

(การันตีรายได้ในช่วงเวลานั้นของเที่ยวการเดินทางนั้น – ค่าโดยสารในเที่ยวการเดินทางนั้น) + โบนัสวันศุกร์ = เงินค่าอินเซนทีฟ

 

ตัวอย่างการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

สำหรับพี่ A:

พี่ A มีคะแนนการรับงาน 100%  มีค่าโดยสารรวม 7,820 บาท และ มีการรับงานจากพื้นที่สีเขียวเป็น 70% ของงานทั้งหมด

ในโปรที่ 1 พี่ A มีการเดินทาง ในวันจันทร์ ตอน 07:00 ค่าโดยสารทั้งหมด 120 บาท GrabCar ประกันรายได้ให้ 200 บาท พี่ A จะได้รับเงินจาก GrabCar 80 บาท สำหรับเที่ยวการเดินทางนี้

พี่ A มีเที่ยวการเดินทางทั้งหมด 60 เที่ยว ดูวิธีการคำนวณของพี่ A ที่ตารางด้านล่าง

โปรวันศุกร์ พี่ B รับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งหมด 7 เที่ยวการเดินทาง ในวันศุกร์ ที่ 15 ก.ค. พี่A ได้รับโบนัสเพิ่มอีก 300 บาท

พี่ A จะได้รับเงินจากโปรที่ 1 ทั้งหมด  =1,160 + 990 + 1,120 + 990 = 4,260 บาท + โบนัสวันศุกร์ 300 บาท

สัปดาห์นี้ พี่ A ได้รับอินเซนทีฟ ทั้งหมด 4,560 บาท

 

ตารางการคำนวณอินเซนทีฟของพี่A

Incentive JULY0405

*ในสัปดาห์นี้ GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ในวันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2559

 

เขตพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ผู้โดยสารเยอะที่สุด

CBD JUNE07

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพุธ

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด