โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) และ GrabCar Economy NEW! ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 04 กรกฏาคม 2559

สัปดาห์นี้ GrabCar มี 2 โปรโมชั่นเจ๋งๆ ที่คำนวณอินฯง่ายสุดๆ

จ่ายอินฯให้ ต่อเที่ยวการเดินทาง กันไปเลย

 

 

โปรโมชั่นที่ 1:  รับอินเซนทีฟ สูงสุด 70 บาท ต่อเที่ยวการเดินทาง ทุกเที่ยว ทุกวัน ทุกช่วงเวลา และ ทุกพื้นที่

เต็มที่กันสุดๆ รับทันที อินเซนทีฟ ต่อเที่ยวการเดินทาง ! หมายความว่า เมื่อขับครบ 1 เที่ยวการเดินทาง รับทันทีสูงสุด 70 บาท ขับครบกี่เที่ยวการเดินทางในสัปดาห์นี้ ก็คูณ 70 บาททันที

*ไม่จำกัดพื้นที่ และไม่จำกัดช่วงเวลา 

 

อินเซนทีฟต่อเที่ยวการเดินทางที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดที่ท่านทำได้ในสัปดาห์นี้ในทุกพื้นที่ (นับรวมเที่ยวการเดินทางของงานจองล่วงหน้า)

*กรุณาติดตามเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

Incentive JUNE2706

 

โปรโมชั่นที่ 2: รับสูงสุด 50 บาท ต่อทุกเที่ยวการเดินทาง ใน 6 เขตพื้นที่

โปรนี้ก็คิดไม่ยาก ขับง่ายๆ แถมได้เงินสบายๆ ด้วย

ทุกๆเที่ยวการเดินทางที่เริ่มต้นใน 6 เขตพื้นที่นี้ รับเพิ่มทันทีสูงสุด 50 บาท ต่อเที่ยวการเดินทาง

เขตพื้นที่: พร้อมพงษ์, พระราม4, สาธร, รัชดาภิเษก, จัตุจักร,และ ห้วยขวาง

ตารางอินเซนทีฟต่อเที่ยวที่พี่ๆจะได้รับในโปรที่ 2 ขึ้นอยู่กับจำนวนเที่่ยวการเดินทางที่พี่ๆทำได้ใน 6 เขตพื้นที่

Incentive JUNE2703

Incentive JUNE2704

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานรวมกัน คิดจำนวนรอบรวมกัน และคิดค่าโดยสารรวมกันเพื่อคำนวณอินเซนทีฟให้

2. จ่ายอินเซนทีฟทุกเที่ยวการเดินทาง ทั้ง”ใน” และ “นอก” พื้นที่สีเขียว

3. งานจองล่วงหน้า: นับค่าโดยสารของงานจองล่วงหน้าตามที่โชว์บนแอพฯ

4. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

5. ต้องมีการเดินทางที่เริ่มต้นจากพื้นที่สีเขียวเป็นครึ่งหนึ่ง ( 50% ) ของรอบการเดินทางทั้งหมด

6. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 3 งาน ในสัปดาห์นี้ นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน

7.พี่คนขับต้องมี “คะแนนดาว” ไม่ต่ำกว่า 4 ดาว (นับเฉพาะงานในสัปดาห์นี้เท่านั้น)

8.สำหรับโปรโมชั่นที่ 2 พี่คนขับสามารถรับอินเซนทีฟต่อเที่ยวได้สูงสุด 20 เที่ยวการเดินทาง จาก 6 พื้นที่

9.พี่มีความคิดเห็นต่ออินเซนทีฟในสัปดาห์นี้อย่างไร กรุณาแสดงความเห็นได้ที่นี่ >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

*โปรโมชั่นอินเซนทีฟ สำหรับพี่ที่ได้รับ SMS เท่านั้น

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

โปรโมชั่นที่ 1:

จำนวนเที่ยวการเดินทางทั้งหมด x 70 (ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าโดยสารรวมในสัปดาห์นี้)  = เงินค่าอินเซนทีฟโปร 1

โปรโมชั่นที่ 2:

(จำนวนเที่ยวการเดินทางทั้งหมดที่เริ่มต้นจาก 5 เขตพื้นที่ ) x 50 (ขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวการเดินทาง) = เงินค่าอินเซนทีฟโปร 2

 

เงินค่าอินเซนทีฟโปร 1   +  เงินค่าอินเซนทีฟโปร 2  = เงินค่าอินเซนทีฟทั้งหมดในสัปดาห์นี้

 

ตัวอย่างการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

สำหรับพี่ B: 

พี่ B มีคะแนนการรับงาน 100%  มีค่าโดยสารรวม 7,820 บาท และ มีการรับงานจากพื้นที่สีเขียวเป็น 70% ของงานทั้งหมด

ในโปรที่ 1 พี่ B มีการเดินทางทั้งหมดในสัปดาห์นี้ รวมทุกพื้นที่ รวมทุกช่วงเวลา ทั้งหมด 60 เที่ยวการเดินทาง พี่ B มีรายได้รวมอยู่ในแถวที่จะได้รับอินเซนทีฟ 70 บาทต่อเที่ยว

 

พี่ B จะได้รับเงินจากโปรที่ 1 ทั้งหมด  =60 x 70 = 4,200 บาท

 

ในโปรที่ 2 พี่ B มีการเดินทางที่เริ่มต้นจาก 6 เขตพื้นที่สุดฮ็อท ทั้งหมด 22 เที่ยว

พี่ Bจะได้รับเงินจากโปรที่ 2 ทั้งหมด 20×50 = 1,000 บาท

*พี่ B  รับผู้โดยสารจากเขต 6 พื้นที่ทั้งหมด 22 เที่ยว แต่เนื่องจากโปรที่ 2 นี้ มีจำนวนรอบที่จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 20 รอบ ดังนั้น พี่B จึงได้รับเงินจากโปรนี้ 20×50 = 1,000 บาท

ดังนั้น ในสัปดาห์นี้ พี่Bจะมีรายได้จากอินเซนทีฟทั้งหมด 5,200 บาท

 

*ในสัปดาห์นี้ GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ในวันพุธ ที่ 13 กรกฏาคม 2559

เขตพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ผู้โดยสารเยอะที่สุด

CBD JUNE07

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพุธ

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด