โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) และ GrabCar Economy NEW! ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2559

สัปดาห์นี้ GrabCar มี 2 โปรโมชั่นเจ๋งๆ

ให้พี่ๆเลือกขับกันได้ทุกช่วงเวลา ทั่วกรุงเทพฯ

 

โปรโมชั่นที่ 1:  การันตีรายได้ สูงสุด 250 บาท ทุกเที่ยว ทุกวัน ทุกช่วงเวลา และ ทุกพื้นที่

รับไปเลย การันตีรายได้ ต่อเที่ยวการเดินทาง ! หมายความว่า พี่ๆไม่ต้องนำรายได้ของแต่ละเที่ยวการเดินทางมาเฉลี่ยกันอีกต่อไป

เที่ยวการเดินทางในไหนที่ราคาค่าโดยสารไม่ถึงการันตีรายได้ รับเงินเพิ่มจากGrabCarให้ถึงการันตีรายได้กันไปเลย

ตารางเวลาการันตีรายได้
*กรุณาติดตามเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

Incentive JUNE2001

การันตีรายได้ที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดที่ท่านทำได้ในสัปดาห์นี้ในทุกพื้นที่ (นับรวมเที่ยวการเดินทางของงานจองล่วงหน้า)

Incentive JUNE2002

 

 

โปรโมชั่นที่ 2: รับสูงสุด 50 บาท ต่อทุกเที่ยวการเดินทาง ใน 5 เขตพื้นที่

โปรนี้ง่ายที่สุด! คิดก็ง่าย ขับก็ง่าย แถมได้เงินง่ายๆ ด้วย

ทุกๆเที่ยวการเดินทางที่เริ่มต้นใน 5 เขตพื้นที่นี้ รับเพิ่มทันทีสูงสุด 50 บาท ต่อเที่ยวการเดินทาง

เขตพื้นที่: พร้อมพงษ์, พระราม4, สาธร, รัชดาภิเษก, และ ห้วยขวาง

ตารางอินเซนทีฟต่อเที่ยวที่พี่ๆจะได้รับในโปรที่ 2 ขึ้นอยู่กับจำนวนเที่่ยวการเดินทางที่พี่ๆทำได้ใน 5 เขตพื้นที่

Incentive JUNE2003

Pasted image at 2016_06_13 06_53 PM

เพื่อรับ Incentive ตามตารางการันตีรายได้ของคนขับ GrabCar เงื่อนไขมีดังนี้:

1. คนขับต้องมี “คะแนนการรับงาน” ของสัปดาห์นี้ ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
1.1 สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่ออนไลน์ GrabCar(Economy) ด้วย ทางระบบจะคิดคะแนนการรับงานรวมกัน คิดจำนวนรอบรวมกัน และคิดค่าโดยสารรวมกันเพื่อคำนวณอินเซนทีฟให้

​2. การันตีรายได้ทุกเที่ยวการเดินทาง ทั้ง”ใน” และ “นอก” พื้นที่สีเขียว

3. งานจองล่วงหน้า: นับค่าโดยสารของงานจองล่วงหน้าตามที่โชว์บนแอพฯ

4. ในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้ำ GrabCar จะนับรอบเพียง 1 รอบต่อสัปดาห์เท่านั้น (รอบแรก)

5. ต้องมีการเดินทางที่เริ่มต้นจากพื้นที่สีเขียวเป็นครึ่งหนึ่ง ( 50% ) ของรอบการเดินทางทั้งหมด

6. พี่ๆคนขับต้องมีการยกเลิกงานไม่เกิน 3 งาน ในสัปดาห์นี้ นับจากงานที่พี่คนขับเป็นผู้ยกเลิก และงานที่ขอให้ผู้โดยสารยกเลิกให้ โดยผู้โดยสารแจ้งเหตุผลว่าคนขับขอให้ยกเลิกงาน

7.พี่คนขับต้องมี “คะแนนดาว” ไม่ต่ำกว่า 4 ดาว (นับเฉพาะงานในสัปดาห์นี้เท่านั้น)

8.สำหรับโปรโมชั่นที่ 2 พี่คนขับสามารถรับอินเซนทีฟต่อเที่ยวได้สูงสุด 20 เที่ยวการเดินทาง จาก 5 พื้นที่

9.พี่มีความคิดเห็นต่ออินเซนทีฟในสัปดาห์นี้อย่างไร กรุณาแสดงความเห็นได้ที่นี่ >>>> แสดงความเห็น

 

วิธีการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

โปรโมชั่นที่ 1:

การันตีรายได้ในช่วงเวลานั้นของเที่ยวการเดินทางนั้น – ค่าโดยสารในเที่ยวการเดินทางนั้น = เงินค่าอินเซนทีฟโปร 1

โปรโมชั่นที่ 2:

(จำนวนเที่ยวการเดินทางทั้งหมดที่เริ่มต้นจาก 5 เขตพื้นที่ ) x 50 (ขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวการเดินทาง) = เงินค่าอินเซนทีฟโปร 2

 

เงินค่าอินเซนทีฟโปร 1   +  เงินค่าอินเซนทีฟโปร 2  = เงินค่าอินเซนทีฟทั้งหมดในสัปดาห์นี้

 

ตัวอย่างการคิดอินเซนทีฟในสัปดาห์นี้: 

สำหรับพี่ A:

พี่ A มีคะแนนการรับงาน 100%  มีค่าโดยสารรวม 10,000 บาท และ มีการรับงานจากพื้นที่สีเขียวเป็น 70% ของงานทั้งหมด

ในโปรที่ 1 พี่ A มีการเดินทาง ในวันจันทร์ ตอน 17:00 ค่าโดยสารทั้งหมด 120 บาท GrabCar ประกันรายได้ให้ 200 บาท พี่ A จะได้รับเงินจาก GrabCar 80 บาท สำหรับเที่ยวการเดินทางนี้

พี่ A มีเที่ยวการเดินทางทั้งหมด 60 เที่ยว ดูวิธีการคำนวณของพี่ A ที่ตารางด้านล่าง

พี่ A จะได้รับเงินจากโปรที่ 1 ทั้งหมด  = 1,480 + 1,170+ 1,220 + 1,520 = 5,150 บาท

ในโปรที่ 2 พี่ A มีการเดินทางที่เริ่มต้นจาก 5 เขตพื้นที่สุดฮ็อท ทั้งหมด 22 เที่ยว

พี่ A จะได้รับเงินจากโปรที่ 2 ทั้งหมด 20×50 = 1,000 บาท

*พี่ A รับผู้โดยสารจากเขต 5 พื้นที่ทั้งหมด 22 เที่ยว แต่เนื่องจากโปรที่ 2 นี้ มีจำนวนรอบที่จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 20 รอบ ดังนั้น พี่A จึงได้รับเงินจากโปรนี้  20×50 = 1,000 บาท

ดังนั้น ในสัปดาห์นี้ พี่Aจะมีรายได้จากอินเซนทีฟทั้งหมด 6,150 บาท

ตารางการคำนวณอินเซนทีฟของพี่A

Incentive JUNE2004

*ในสัปดาห์นี้ GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ในวันพุธ ที่ 05 กรกฏาคม 2559

เขตพื้นที่สีเขียว บริเวณที่ผู้โดยสารเยอะที่สุด

CBD JUNE07

*รายได้จาก Incentive ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3% และค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร 3 บาท
**GrabCar จะทำการโอนเงินค่าอินเซนทีฟให้พี่คนขับ ทุกๆวันพุธ

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด