โปรโมชั่น GrabCar+(Premium) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม – 01 สิงหาคม 2559

ข่าวใหญ่ ข่าวใหม่ อินเซนทีฟแบบใหม่

สำหรับ GrabCar+(Premium) เท่านั้น

 

อินเซนทีฟสำหรับ พี่ๆ GrabCar+ (Premium) ในสัปดาห์นี้

เงินอินเซนทีฟเด้งเข้า “กระเป๋าเงิน” ทันที  50  บาท  ทุกเที่ยวการเดินทาง หลังกดส่งใบเสร็จ ไม่ต้องรอโอน (หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )

อิสระกันสุดๆ ไม่มีเงื่อนไข (ลืมพื้นที่รับงาน และ คะแนนการรับงาน ไปได้เลย)

พี่มีความคิดเห็นต่ออินเซนทีฟในสัปดาห์นี้อย่างไร กรุณาแสดงความเห็นได้ที่นี่ >>>> คลิกที่นี่! เพื่อแสดงความคิดเห็น

*พี่ๆ ที่รับงาน GrabCar(Economy) จะได้รับอินเซนทีฟตามเงื่อนไขของ GrabCar(Economy) ไม่นับรวมกัน

 

 

 

เพื่อเป็นการเพิ่มงานให้กับพี่ๆ คนขับ GrabCar+ (Premium) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป GrabCar+(Premium) ปรับลดราคาค่าโดยสารใหม่

ตารางค่าโดยสาร

GCFareTable#5-TH

GrabCar ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน incentive, การถอนเงินจากกระเป๋าเงิน, การถอนเครดิต และการให้บริการสัญญาณแอพพลิเคชั่น เมื่อสงสัยในการทุจริต และฝ่าฝืนกฏระเบียบปฎิบัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอปฎิเสธการชี้แจงข้อมูลกับคนขับ และถือว่าคำติดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด